SANIRANO KLIZIŠTE NA PUTU PETNJICA – PALJUH

Radnici komunalnog preduzeća su privremeno sanirali klizište na putnom pravcu Petnjica-Paljuh.

Da podsjetimo na ovom putnom pravcu rijeka Popča je aktivirala znatno veliko klizište, koje je potkopalo put, ugrožavalo saobraćaj i predstavljalo prijetnju za vozače koji saobraćaju ovom dionicom pogotovo u zimskim uslovima kada je vidljivost smanjena zbog snježnog pokrivača.

Ekipa komunalnog je intervenisala i postavila nasip na ovoj strani puta i tako formirala ,,zemljanu bankinu“ da bi se rizik od nezgoda sveo na mimum, jer ovom dionicom saobraćaju i teretna vozila za koje ovo klizište predstavlja veliku opasnost.

ERIS BABAČIĆ