Od danas prijava za obeštećenje naknada po osnovu rođenja troje ili više djece

Petnjica

Korisnice naknada na osnovu rođenja troje ili više djece od ponedjeljka u centrima za socijalni rad mogu predati zahtjeve za obeštećenje, predviđeno Zakonom koji je usvojen prošle sedmice u Skupštini Crne Gore.

Nakon što je izglasan u Parlamentu, Zakon o obeštećenju bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece potpisao je i predsjednik države, te je on juče stupio na snagu.

Majke koje su stekle pravo na naknadu će od iduće sedmice moći da predaju dokumenta, uz popunjeni zahtjev za obeštećenje.

Mogu se prijaviti u centrima za socijalni rad u roku od 60 dana od datuma kada je Zakon stupio na snagu. Osim zahtjeva, potrebno je priložiti dokaz o obustavi prava na naknadu, te dokaz da korisnica nije poreski obveznik, odnosno da ne koristi pravo na penziju.

Obeštećenje sljeduje korisnice kojima je pravo pripadalo u periodu od 1. januara 2016. do 30. juna 2017. godine.

Pravo na obeštećenje prestaje ako korisnica zasnuje radni odnos, registruje se za obavljanje preduzetničke ili poljoprivredne djelatnosti ili ostvari pravo na penziju u skladu sa zakonom.