AGOVIĆ I SMOLOVIĆ TRAŽE OD PREMIJERA DA PUT PETNJICA-BIOČA BUDE U KAPITALNOM BUDŽETU CG

Predjednici Opština Petnjica i BIjelo Polje, Samir Agović i Petar Smolović

Predsjednici opština Petnjica i Bijelog Polja Samir Agović i Petar Smolović uputili su pismo namjere i pozvali predsjednika Vlade Crne Gore Zdravka Krivokapića da u Kapitalni budžet za 2022. godinu bude predviđeno finansiranje projekta rekonstrukcije putnog pravca Bioča –Petnjica.

Osnovni zadatak i cilj jeste poboljšanje saobraćajne povezanosti između dvije opštine kao i povećanje bezbijednosti za sve učesnike u saobraćaju.

Izgradnja regionalnog puta bila bi od velikog značaja za valorizaciju turističkih potencijala pomenutih opština kao i kvalitetniji razvoj poljoprivrede.

Predsjednici se nadaju da će  Premijer imati razumijevanja za ovaj predlog, jer kako navode od njega se očekuje da daje snažan impuls sveukupnom razvoju Crne Gore, uz napomenu da je Opština Petnjica u 2021. godini kandidovala navedeni projekat prema ministarstvu finansija i socijalnog staranja kao prioritet.

ALMINA LIČINA