RAMDEDOVIĆ PORUČIO RODITELJIMA I LOKALNOJ UPRAVI: PODRŽITE OSOBE SA INVALIDITETOM I OLAKŠAJTE IM ŽIVOT

Denis Ramdedović

Denis Ramdedović, predsjednik NVO “Lice sa invaliditetom”  povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom poručio je loklanoj upravi da se više posvete i da rade na unapređenju i olakšanju života osoba sa invaliditetom u Petnjici.
On je poručio roditeljima da više podržavaju djecu sa invaliditetom i da ih uključe u sve aktivnosti koje su za njih predviđenje.

“Dobro bi bilo kada bi svi roditelji bili spremni da daju sve od sebe da se sva djeca sa invaliditetom uključe u takmičenja koja su za nas predviđena. Kada bi se više tih lica uključilo naša nevladina organizacija bi dobila punu afirmaciju i značaj, tako bi stekli više prava u društvu.
Podržaću sve one koji su spremni da se uključe u sportska dešavanja na koja često učestvujem i siguran sam da među njima imamo osobe, ukoliko bi bile uključene, postigli bi zapažene rezultate”, kazao je Ramdedović

Ramdedović se kroz konkretne aktivnosti borio za prava osoba sa invaliditetom u Petnjici.


Kao početni korak ka ostvarenju prava lica Ramdedović je naglasio da je najvažnije napraviti rampe kako bi ova lica imala pristup svim javnim sadržajima.

“Prije svega, osobama sa invaliditetom potrebna je kancelarija, odnosno prostor, koji bi nam ustupila lokalna uprava, zbog okupljanja i unapređenja psihičke i fizičke aktivnosti.

Na mnogim mjestima u našoj opštini postoje izgrađene prilaz predviđen za OSI, koje ovim licima olakšavaju pristup, ali mislim da se još može uraditi. Na primjer, pristup pošti kao I mnogim ustanovama nije adekvatan za osobe sa invaliditetom, a mislim da je to neophodno. Fizičke prepreke savladive su ukoliko postoji želja za uključivanjem i uspjehom”, zaključio je Ramdedović.

ENKO KORAĆ