DPS Petnjica: I u narednom periodu još intenzivnije ćemo nastaviti razvoj infrastrukture u našoj opštini

Period iza nas u trajanju od četiri godine je vrijeme u kojem su ostvareni izvanredni rezultati iz domena rada lokalne vlasti čiji je glavni stožer naša partija. U prethodnom četvorogodišnjem mandatu bili smo posvećeni razvoju sveukupne infrastrukture pa smo tako kroz realizaciju kapitalnih projekata promijenili ličnu kartu Petnjice.

Izgrađen je novi administrativni objekat za potrebe lokalne administracije, što je finansirano od strane prethodne Vlade Crne Gore i Opštine Petnjica. Takođe, u gotovo svim mjesnim centrima, pomognuta je izgradnja brojnih objekata za društvene potrebe i pružena finansijska podršku za adaptaciju objekata obrazovanja i zdravstva. U tom pogledu dat je veliki doprinos u adaptaciji i opremanju prostorija za potrebe jedinice Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.

Posebno smo ponosni na kapitalni višemilionski projekat kojim je završena druga faza temeljne rekonstrukcije puta Petnjica–Berane. Osim toga, postigli smo nevjerovatne rezultate kroz modernizaciju lokalnih puteva. U prošloj godini asfaltirali smo 24,5 km puteva uz finansijsku podršku prethodne Vlade preko Uprave javnih radova, dijaspore i lokalnog budžeta, a sve ukupno modernizovali smo 38,5 km asfaltnog puta.

Na taj način, u značajnoj mjeri smo riješili problem saobraćajne izolovanosti sa jasnom vizijom da treba da nastavimo u tom pravcu. U narednom periodu fokus će nam biti dionica puta Petnjica – Bioča, u vezi sa tim završen je glavni projekat čija je ukupna vrijednost preko 10 miliona eura i u saradnji sa Opštinom Bijelo Polje kandidovan prema kapitalnom budžetu države Crne Gore. U sljedećem mandatu prioritet će nam biti regionalni putni pravac Petnjica-Kalače, ali i nastavak finansiranja projektne dokumentacije putnih pravaca kao što su: Petnjica-Bor-Savin Bor-granica sa Srbijom i do većih mjesnih centara u našoj opštini.

U narednom periodu još intenzivnije ćemo raditi na razvoju infrastrukture za bolji i kvalitetniji život svih građanki i građana Petnjice.

Opštinski odbor DPS Petnjica