ZEID ŠKRIJELJ (SD): Petnjici potrebna progresivna politika koja će voditi dijalog i pronalaziti najbolja rješenja 

Zeid Škrijelj

Odbornik SD-a u Petnjici, član GO SD-a i bivši potpredsjednik Opštine Zeid Škrijelj je rekao da je Petnjici neophodna politički progresivna i odgovorna vlast, koja će inicirati široki društveno-politički dijalog u cilju kreiranja najboljeg mogućeg plana kako bi se zaustavili negativni ekonomski trendovi i negativna demografska kretanja.

“Suština i cilj je, ne samo da se prepozna uzrok negativnih demografskih kretanja u Petnjici koja i jesu najveći problem opštine, već da se definišu, a onda i realizuju konkretne i urgentne aktivnosti kako bi se ovaj problem rješavao, jer vremena za gubljenje nema.

Politički lideri i kreatori politike razvoja u Petnjici nose najveću odgovornost i nosiće najveću odgovornost za to da li će Petnjica za 4 ili 8 godina biti opština bez ljudi ili opština sa perspektivom koja mladim i obrazovanim ljudima nudi uslove za zapošljavanje i zasnivanje porodice.

Potrebno je dodatno osnažiti socijalnu politiku direknom podrškom mladim bračnim parovima, sa fokusom na majku i dijete, kako bi ih motivisali da stvaraju i ostaju u Petnjici. Osim toga, potreban je agresivan razvoj lokalne infrasrukture, ne kao do sada selektivno, već po jasno definisanim prioritetima i sa akcentom na lokalne puteve koji otvaraju opštinu i povezuju je sa opštinama u okruženju što zasigurno znači i povećanje privrednih aktivnosti i šansu da svaki pedalj opštine bude dostupan za privređivanje i stvaranje dodatne vrijednosti. A posebnu pažnju treba obratiti na kvalitetne kadrove koji će preuzeti najodgovornije funkcije u opštini i koji će biti spremni da lični interes ograniče pravima koja im pripadaju, a da društveni interes, interes opštine i njen razvoj budu prioritet.

Socijaldemokrate imaju viziju Petnjice kao mjesta gdje ljudi žive i stvaraju, gdje su mladi i obrazovani zamajac razvoja, oni koji budućnost vide u Petnjici a ne u stranim zemljama. Zato će SD nuditi svoje najbolje kadrove i najbolji program i  zalagati se za stvaranje partnerstava sa građanima i onim subjektima koji znaju da se od cilja – moderna i razvijena Petnjica, ne smije odustati.

Voda, sunce, zemlja i sjeme su pretpostavke da izraste cvijet, a mladost i jedinstvo, stručnost i obrazovanje, hrabrost i odlučnost su jedine pretpostavke da u Petnjici procvjeta cvijet razvoja”, rekao je odbornik SD-a u Petnjici, član GO SD-a i bivši potpredsjednik Opštine Zeid Škrijelj.