Socijalnu pomoć koristi hiljadu Petnjičana

Petnjica

Monstatovi podaci pokazuju da u Petnjici i Beranama, koje i dalje vode kao jednu jedinicu  ima četiri hiljade radnika, a 5,7 hiljada penzionera, 6,2 hiljade nezaposlenih i 3,2 hiljade korisnika pomoći.

Prosječna zarada u Petnjici iznosi 440 eura dok prosječna penzija je 169 eura. U Petnjici, takođe, ima hiljadu korisnika socijalne pmoći.

E.K.