OIK UTVRDIO ZBIRNU IZBORNU LISTU: POGLEDAJTE SASTAV LISTA ZA IZBORE 5. DECEMBRA U PETNJICI

Opštinska izborna komisija Petnjica, na sjednici održanoj 15.11.2021. godine, utvrdila je Zbirnu Izbornu listu:

Stranka pravde i pomirenja “Samo pravo”

 1. Almir Muratović
 2. Adnan Muhović
 3. Aldin Muratović
 4. Binela Hodžić
 5. Almir Pljakić
 6. Enko Korać
 7. Haris Kočan
 8. Irnesa Adrović
 9. Šemo Osmanović
 10. Samir Duraković
 11. Ermin Muratović
 12. Merima Rastoder
 13. Zejto Rastoder
 14. Ahmedin Muratović
 15. Suad Ajdarpašić
 16. Anita Muhović
 17. Orhan Ramdedović
 18. Sead Cikotić
 19. Erin Huremović
 20. Izeta Osmanović
 21. Mensud Adrović
 22. Erzan Muratović
 23. Aldan Ramdedović
 24. Elzana Muratović
 25. Sead Muratović
 26. Sadija Duraković
 27. Adam Muratović
 28. Hedija Rastoder
 29. Mirzeta Muratović
 30. Denis Muratović
 31. Armina Muratović

 

Socijaldemokratska partija Crne Gore „Svim srcem za Petnjicu“

 

 1. Midhad Ajdarpašić
 2. Selma Adrović
 3. Amina Cikotić
 4. Almir Adrović
 5. Refik Tiganj
 6. Irma Korać
 7. Adela Kočan
 8. Armin Zverotić
 9. Aldin Kožar
 10. Muša Rebronja
 11. Meris Ajdarpašić
 12. Feho Cikotić
 13. Mehmed Latić
 14. Esad Korać
 15. Edisa Muratović
 16. Mirsad Mehović
 17. Hamid Agović
 18. Mithad Muratović
 19. Alena Rastoder
 20. Harun Korać
 21. Elmin Osmanović

 

Socijaldemokrate Crne Gore „Petnjica mora bolje“

 

 1. Rifat Ramčilović
 2. Arslan Korać
 3. Isljam Ćeman
 4. Irma Muratović
 5. Sadat Adrović
 6. Refik Latić
 7. Hajriz Adrović
 8. Irma Korać
 9. Emir Cikotić
 10. Dino Adrović
 11. Adnan Kočan
 12. Almina Škrijelj
 13. Isad Mehović
 14. Vejsel Osmanović
 15. Smail Rastoder
 16. Selma Korać
 17. Vejsel Muratović
 18. Asad Ramdedović
 19. Haris Rastoder
 20. Irina Ćeman
 21. Mensur Škrijelj
 22. Denis Ajdarpašić
 23. Irijan Rastoder
 24. Mirnesa Ličina
 25. Kemal Mehović
 26. Elida Durović
 27. Eris Ajdarpašić
 28. Dina Adrović
 29. Maida Ramčilović
 30. Almin Novalić
 31. Hana Muratović

 

Bošnjačka stranka „Ispravno za Petnjicu“

 

 1. Ervin Duraković
 2. dr Ismet Latić
 3. Rifat Agović
 4. Mirzeta Ramdedović
 5. Elmir Muratović
 6. Nadžip Korać
 7. Irfan Agović
 8. Sanela Adrović
 9. mr Adis Ličina
 10. Hajran Huremović
 11. Amar Muratović
 12. Edita Muratović
 13. Sadik Taraniš
 14. Esad Cikotić
 15. Semir Ličina
 16. Melida Skenderović
 17. Šefkija Rastoder
 18. Elmin Kočan
 19. Edis Mehović
 20. Amira Ramdedović
 21. Rušo Škrijelj
 22. Reka Rastoder
 23. Almesa Kožar
 24. Enis Zverotić
 25. Hajrudin Skenderović
 26. Sevdija Korać
 27. Almir Šabotić
 28. Sanela Cikotić
 29. Edita Idrizović
 30. Refija Muratović
 31. Đulbo Duraković

 

Demokratska partija socijalista „Ponosna Petnjica! Ponosna Crna Gora!“-Milo Đukanović

 

 1. dr Erol Muratović
 2. Samir Agović
 3. Mehmed Adrović
 4. Anela Muratović
 5. Suad Cikotić
 6. Muhamed Adrović
 7. Ernes Muratović
 8. Šejla Šabotić
 9. Alen Skenderović
 10. Mersudin Ramčilović
 11. Selvudin Šabotić
 12. dr Nermina Muratović
 13. Elvir Kočan
 14. Senad Rastoder
 15. Elvis Mehović
 16. Mihrija Škrijelj
 17. Šabo Ćeman
 18. Izudin Huremović
 19. Avdulah Latić
 20. Irma Škrijelj
 21. Elmir Šabotić
 22. Eldar Tiganj
 23. Samir M. Agović
 24. Senadija Škriejlj
 25. Emil Adrović
 26. Amela Adrović
 27. Denisa Palamar
 28. Rifat Ličina
 29. Šejla Huremović
 30. Anis Adrović
 31. Elvisa Agović

 

Dr Albin Ćeman-Demokrate-Demokratska Crna Gora „Nova Sanga“

 

 1. dr Albin Ćeman
 2. Ersin Rastoder
 3. dr Irijan Novalić
 4. Ena Skenderović
 5. Isad Muratović
 6. Elvedin Mehović
 7. Samir Ramdedović
 8. Ana Popović
 9. Maruf Batilović
 10. Ergin Adrović
 11. dr Amela Ćeman
 12. Irjan Muhović
 13. Branko Ivezić
 14. Nihad Rastoder
 15. Ajsela Adrović
 16. Šećo Rastoder
 17. Nusmir Cikotić
 18. Alen Đukić
 19. Lejla Šahman
 20. Fikret Ćeman
 21. Seniha Skenderović
 22. Selvija Ličina
 23. Amel Skenderović
 24. Senada Šabotić
 25. Ruzvita Agović
 26. Emrah Rastoder
 27. Izet Osmanović
 28. Samira Rastoder
 29. Zema Novalić
 30. Nusreta Rastoder
 31. Ismet Škrijelj                                                                                                                                                                                                                       Socijalistička narodna partija „Časno za Petnjicu“

 

 1. Zaim Ličina
 2. Sabaheta Novalić
 3. Sait Ličina
 4. Amar Ličina
 5. Meldina Ličina
 6. Feho Ramčilović
 7. Safet Ličina
 8. Smail Ličina
 9. Sanela Škrijelj
 10. Šemso Ličina
 11. Enisa Novalić
 12. Munirka Ličina
 13. Seada Ličina
 14. Elvis Ličina
 15. Binka Joksimović
 16. Danilo Petrović
 17. Meliena Brakočević
 18. Emin Ličina
 19. Albin Rastoder
 20. Aza Prentić
 21. Abedin Rastoder