AKCIJA MJEŠTANA ZASEOKA JOŠE: BETONIRALI NEJVEĆI USPON NA PUTU UZ POMOĆ LOKALNE UPRAVE


Mještani zaseoka Joše u Radmancima betonirali 60 mjetara najvećeg uspona na putu pravcu.

Uspon je predstavljao problem za vozače, a ugradnju betona takođe je pomogla lokalna uprava.

“Zahvaljujemo se lokalnoj upravi i očekujemo dalje ulaganje na ovom putnom pravcu naredne godine, kako smo dogovrili sa predsjednikom Agovićem.

Ovo je ujedno prva direktna investicija Opštine prema ovom zaseoku, dok naredne godine očekujemo asfaltiranje kilometar putnog pravca, koji će biti finansiran zajedničkim snagama građana i Opštine a za šta gradjani prikupljaju i finansiraju 30% od ukupne dužine”, zaključi li predstavnici mještana zaseoka Joše.

ENKO KORAĆ