(FOTO I VIDEO) ASFALTIRANI PUTEVI U ZASEOKU DIVLJACI U MZ SAVIN BOR

U nekoliko posljednjih dana u MZ Savin Bor asfaltirane su dvije dionice puta, u zaseoku Divljaci u dužini od 300m i putni pravac prema restoranu u dužini od 100 metara. Vrijednost radova je 28.000 eura.

Predsjednik Samir Agović je istakao da su pomenuti putni ptravci veoma zahtjevni jer su pod velikim nagibom.

“Mještani su imali velike probleme kada su obilnije padavine. Voda bi nosila sav materijal koji bi radnici Komunalnog preduzeća ranije postavili. Na ovaj način smo trajno riješili ovaj problem mještana”, rekao je Agović.

On je dodao da je lokalna uprava aplicirala projekaz prema IPARD-u, međunarodnom fondu, za asfaltiranje još jednog kilometra na putnom pravcu koji povezuje ovo selo sa Pločnikom.

Da je ovaj put od velikog značaja govori i mladi poljoprivrednik Ilhad Rastoder koji je rekao da ovaj put za njega, kao i za sve mlade, predstavlja ohrabrenje da ostanu na svojem ognjištu i žive od sopstvenog rada.

Poljoprivrednik Haso Rastoder se zahvalio predsjedniku Opštine Samiru Agoviću i rekao da njima kao poljoprivrednicima i farmerima ovaj put je od enormnog značaja. On je kazao da će asfalt olakšati prilaz kućama.

I ovaj putni pravac je, kao i većinu drugih, realizovala firma ,,Tofi”

Sredstva za asfaltiranje ovog puta su izdvojena iz budžeta Opštine Petnjica.

ERIS BABAČIĆ