ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE: JOŠ ČETIRI GRANTA ZA NEZAPOSLENE U PETNJICI

Opština Petnjica

Na adresu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore iz Petnjice stigla je 21 prijava za treći, ujedno i posljednji Program grantova za samozapošljavanje.

Evaluatori Zavoda za zapošljavanje Crne Gore pozitivno su ocijenili četiri  zahtjeva koja će se finansirati do 7.500 eura po osobi. Negativno je ocijenjeno 17 projekata.

U Crnoj Gori 159 nezaposlenih sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore  (ZZZCG) dobilo je bespovratna sredstva za zapošljavanje i otpočinjanje biznisa, iz fondova Evropske unije, u vrijednosti od tri do 7.500. eura.

ENKO KORAĆ