U ŠVAJCARSKOJ ODRŽANA PROMOCIJA MONOGRAFIJE POVODOM 40 GODINA POSTOJANJA KUD-A “BIHOR”

U prostorijama džemata u Watvilu u organizaciji Udruženja  „ BIHOR NAŠ ZAVIČAJ „ iz Švajcarske u petak 5. novembra održana je promocija Monografije  40 godina postojanja KUD-a „BIHOR „ Petnjica autora dr Salije Adrovića i Sinana Tiganja,

Na promociji su govorili direktor Centra za kulturu Petnjica Sinan TiganjEsmir Rastoder predsjednik Udruženja „Bihor naš zavičaj „, koje je osnovano 2021. godine a okuplja najveći broj naših građana u Švajcarskoj.


Esmir Rastoder  je u svom obraćanju prisutnima prezentovao i ciljeve i zadatke odruženja i istakao da mu je veoma drago da se upravo u džematu organizuje ova promocija koja je ujedno i prva aktivnost ovakve vrste novoformiranog udruženja Bihoraca u Švajcarskoj. On je takođe kazao da mu je drago što je bio koordinator prikupljanja sredstava za štampanje Monografije u iznosu od 3.300 ŠF. Takođe je kazao da su upravo dijasporci iz Švajcarske prikupili i prva sdredstva za nabavku nošnje za članove društva još 2009. godine, kao i da su dva puta organizovali gostovanje  KUD „Bihor „ .

Koautor ove vrijedne Monografije Sinan Tiganj se u svom obraćanju najprije zahvalio svima onima koji su pomogli u štampanju ove zaista vrijedne knjige a  posebno dijasporcima koji žive u Švajcarskoj jer su još jednom potvrdili da zaista poštuju ono što KUD “ Bihor“ baštini i promoviše ne samo svoj Bihor, nego i državu Crnu Goru.. Zatim je prisutne upoznao sa sadržajem knjige kao i svim aktivnostima koje su prethodile štampanju. Takođe je odao priznanje koautoru i prvom predsjedniku dr Saliji Adroviću sa kojim je radio skoro godinu na ovom projektu, recenzentima prof.dr izetu Šabotiću, mr Saitu Šabotiću i Safetu Hadroviću Vrbičkom kao i svima koji su dali doprinos u prikupljanju fotografija i članaka,  bivšim i sadašnjim članovima KUD-a i  svima onima koji su  svoje viđenje KUD-a dali u poglavlju Drugi su rekli o KUD-u, svim sponzorima i donatorima . Zahvalnost dugujemo Džematu i predsjedniku Selvetu Kalaču na ustupanju prostora .

Nakon veoma uspješne promocije prisutni su  iskoristili priliku da sa gostom direktorom Centra za kulturu otvoreno porazgovaraju o svim aktuelnim pitanjima u opštini Petnjica i Crnoj Gori . Sinan Tiganj se na kraju još jednom zahvalio prisutnima na konstruktivnom dijalogu i prijedlozima za još intenzivniju saradnju a  da treba u narednom periodu poraditi na  pisanju i realizaciji zajedničkih projekata  dijaspore i opštine Petnjica .