OTPAD I GRANJE PROMIJENILI TOK RIJEKE TUCANJČICE – UGROŽENO IMANJE AHMETA ŠABOTIĆA


Začepljeno korito rijeke Tucanjčice uslovilo je da se rijeka izliva sa obje strane na posjedu Ahmeta Šabotića.

Korito rijeke Tucanjčice u selo Tucanje već je par mjeseci začepljeno u mjesto Luke i tom prilikom rijeka je izmijenila prvobitni tok. Zbog toga, često s obilnijim padavinama mještani ovog sela imaju problem, jer rijeka zna da zaprijeti kućama i da se izlije po njivama i ugrozi usjeve pšenice.

„Ovom prilikom apelujemo na opštinsko Komunalno preduzeće da sa mašinama izađe na teren i pogledaju, saniraju i prodube korito rijeke kako ne bi imali problem sa prvom kišom“ kazali su mještani ovog zaseoka.

ERIS BABAČIĆ