PETNJICA: INICIJATIVA MJEŠTANA RADMANACA ZA ASFALTIRANJE PUTA U ZASEOKU “JOŠE”

Radmanci

Mještani Radmanaca, zaseoka Joše pokrenuli su akciju prikupljanja novčanih sredstava za asfaltiranje dionice puta u dužini  jednog kilometara.

Mještani tog dijela opštine, u razgovoru sa predsjednikom Samirom Agovićem kao i predsjednikom mjesne zajednice Enverom Rastoderom, dobili su uvjeravanja da će dobiti podršku u realizaciji asfaltiranja putnog pravca.

Plan i namjera mještana u Radmancima je da asfaltiraju putni pravca od kuće Ibrahima Kožara do posljednje kuće u zaseoku Joše.

„Vjerujemo da ćemo prikupiti dovoljno novčanih sredstava kako bi pokrenuli realizaciju ovog projekta, stoga pozivamo naše bratsvenike koji žele da se uključe u ovaj projekt i pomognu da zajednički sa lokalnom upravom asfaltiramo pomenuti putni pravac.
Koristimo priliku da obavijestimo ljude koji žele da doniraju novčana sredstva za ovaj putni pravac da se obrate kod predstavnika inicijative Husnija-Hulja Ličina za Luksemburg, za Sloveniju Erminu Ličini, dok u Radmancima blagajniku inicijative Faku Ličini“ a ukoliko neko želi da učestvuje u donaciji iz drugih država, može se istim obratiti i kontaktirati“, istakli su predstavnik mještana Radmanaca Semir Ličina.

ENKO KORAĆ