Građanska Crna Gora inicirala sporazum za razvoj Petnjice

Petnjicu su juče posjetili predstavnici Građanske Crne Gore, nove političke partije u Crnoj Gori. Tom prilikom su obavili razgovor sa predstavnicima Stranke pravde i pomirenja (SPP), kao i razgovor sa predstavnicima Bošnjačke stranke (BS).

Gostujući u studio Radija Petnjica istakli su da je cilj tih sastanaka je bio pokretanje dijaloga među političkim predstavnicima u Petnjici, kao i iniciranje sporazuma koje bi kreirale i potpisale sve one partije koje su nezadovoljnje dosadašnjom lokalnom politikom u Petnjici i koje žele staviti partijske interese po strani, a izboriti se za ekonomski razvoj u korist svih mještana Petnjice.

“U sporazumu bi trebali da se nađu konkretni razvojni projekti koje bi predložila svaka stranka, potpisnica sporazuma. Samim tim, ko god bi došao na vlast, isti sporazum bi morao ispoštovati i u određenom roku realizovati date projekte korisne za ekonomski i svaku drugi razvoj Petnjice. Osim toga, u sporazumu bi se mogle naći i teme koje su značajne za mnogobrojne članove dijaspore, odnosno državljane Crne Gore koji žive širom svijeta”, istakao je Demir Hodžić, potpredsjednik Građanske Crne Gore, gostujući u studiju radija i dodao da razmišljaju i o učešću na lokalnim izborima u Petnjici, i da već imaju kandidata koji bi se našao na čelu liste.

“Kandidat bi bio trenutni član predsjedništva Građanske Crne Gore, Esnaf Adrović, ugledni biznismen iz Njemačke, porijeklom iz Petnjice. Međutim, krajnji cilj je prethodno spomenuti sporazum koji je prioritet u odnosu na učeće na izborima”, istakao je Hodžić i naglasio da su trenutno jedina partija koja u svojim partijskim tijelima ima ljude iz dijaspore i da će istim omogućiti da biraju i budu birani, kao i da se jednog dana nađu u poslaničkim klupama.

Član predsjedništva Građanske Crne Gore, pukovnik u penziji, Zoran Božović, govoreći o trenutnoj bezbjedonosnoj situaciji u Crnoj Gori, istakao je da ona nije stabilna.

“Vještačke nametnute podjele se produbljuju, standard građana je sve gori, nova vlast nastavlja sa politizacijom institucija nepoštujuči sporazum koji su potpisali čime pokazuju da nastavljaju praksu prethodne vlasti. S obzirom na to Građanska Crna Gora će u narednom periodu pokrenuti nove inicijative i na republičkom nivou sa svim političkim faktorima koji su za promjenu partitokratskog sistema, osim sa onima koji promovišu klerofašističke ideje i koji nisu spremni da se odreknu svog lidera sa kriminalnom prošlošću koji više nema podršku međunarodne zajednice”, istakao je Božović i dodao da je bezbjedonosna situacija u Crnoj Gori složena i ugrožena, te da to utiče na moguće investicija u državi.


“Spoljna bezbjedonosna situacija, smatram da je stabilna i to možemo pripisati činjenicu da je Crna Gora NATO članica. Imam utisak da se namjerno komplikuje bezbjedonosna situacija u cilju skretanja sa važnih životnih pitanja građana. Upravo je stabilna bezbjedonosna situacija bitna za stabilan ekonomski razvoj svake države. Mišljenja sam da bi se bezbjedonosni sektor Crne Gore mogao unaprijediti kroz depolitizaciju istog, te da se trebaju napraviti mehanizmi da profesionalci u bezbjedonosnim institucijama bez uticaja političkih partija obavljaju svoj posao, što trenutno nije slučaj”, istakao je između ostalog Zoran Božović, član predsjedništva Građanske Crne Gore.

Porijeklom iz Petnjice, biznismen iz Njemačke, član predsjedništva Građanske Crne Gore Esnaf Adrović, svoje izlaganje posvetio je ekonomskom razvoju Petnjice i on smatra da se treba krenuti od osnovnih životnih pitanja koja muče građane Petnjice. “Za proizvodnju i izvoz bilo kojih proizvoda iz Petnjice, potrebna je, između ostalog i kvalitetna infrastruktura. Dok Petnjica ima katastrofalnu putnu infrastrukturu i lošu povezanost sa ostalim opštinama Crne Gore. Petnjica do danas nema čak ni svoju benzisku pumpu. Takođe moram da skrenem pažnju na značaj dijaspore u daljem ekonomskom, kulturnom razvoju Petnjice”, istakao je Adrović koji je ukazao na mnoge manipulacije, prevare, zloupotrebe koje su napravljene prema mnogim ljudima iz dijaspore koji su imali dobre namjere i volju za ulaganjem. “To je i jedan od razloga mog aktivizma kroz Građansku Crnu Goru, s ciljem da se to ubuduće ne ponovi”, naglasio je Esnaf Adrovć i zaključio da je za bolji život svih mještanja Petnjice bitno da se temeljno mijenjanju stvari u Petnjici, između ostalog i lokalna vlast se mora mijenjati.

DENIS BOŽOVIĆ