(VIDEO) PREDSTAVLJENA PRVA KNJIGA SEFADINA KORAĆA – “POLA, POLA”

Sefadin Korać u studiju Radija Petnjica

Bihorac Sefadin Korać promovisao je juče u studiju Radija Petnjica svoju prvu knjigu, zbirku pjesama „Pola,pola“.

Sefadin Korać je rođen 30.08.1980. u Nikšiću. Osnovnu školu završio je u Petnjici, a srednju medicinsku u Beranama. Upisao je Prirodno matematički fakultet u Sarajevu, koji na žalost nije završio. Odselio se u Sloveniju, gdje je diplomirao na zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. Trenutno je zaposlen u Univerzitetskom kliničnom centru Ljubljana.

Potpredsjednik je Bošnjačkog kulturnog društva RUH iz Domžala, te jedan od urednika Glas Sandžaka iz Kamnika. Član je nadzornog odbora Bošnjačkog kulturnog saveza Slovenije. Radi na objavljivanju prve zbirke kratkih priča. Objavljivao je članke za list Bošnjak iz Ljubljane, Glas Sandžaka iz Kamnika, Slamnik iz Domžala. Oženjen je, otac troje djece.

„Od malih nogu, volio sam da čitam i kasnije odvažio sam se nešto da napišem. Na početku je to bila proza ali sam se kasnije zaljubio u poeziju. Sabirao sam pjesme i ukazala mi se prilika da objavim moju prvu zbirku pjesama.

Naziv „Pola, pola“ je neobičan, meni je četrdeset godina. Sefadin je citirao Mešu Selimovića „Četrdeset mi je godina ružno doba, čovjek je previše mlad da ne bi imao želje, a previše star da ih ostvari“.

U svakom čovjeku postoje dva pola, dva bića koja čovjeka vode kroz čitav život. Jedno biće ga vodi da čini dobra djela, druga polovina koči u svemu tome“, kaže Korać.

U zbirci pjesama odvojene su četiri tematike. Pjesme su zavičajne, rodoljubive, vjerske i ljubavih, odnosno međuljudskih odnosa.

Minele Hodžić je recitovala pjesmu “Bajramska zora”.

Korać je uporedio Bajrasmku zoru u Petnjici i Sloveniji i istakao da bajram u zavičaju se ne može mjeriti ni sa čim.

„Sedžda u džamiji u kojoj je naš dedo ili paradedo klanjao, ne može da zamijeni osjećaj džamije koja se sagrađena od višemilionskih sredstava“, istakao je Sefadin.

Sefadin se prisjetio dana kada je živio u zavičaju tokom recitacije pjesme Koraćki krš i kazao da najranija sjećanja iz djetinstva vežu za taj krš.

„Koraćki ili kako ga mi zovemo Korajski krš je centar sela u svakom smislu. To je mjesto na kojem se okupljamo. Ukoliko dođeš u Johovice a ne dođeš na krš, kao da nijesi bio. Korajski krš je simbol mog zavičaja, mog sela i prije svega, simbol ljudi iz tog sela“, podvukao je Korać.

Sefadin je dočarao njegovo sjećanje posljednjeg noćnog vašara na Korajskom kršu 1998. Godine.

„Ono što je karakteristično u Bihoru da je sabor 12. jula naveče bio noćni sabor. To je bio jedini sabor, meni poznat u ovim krajevima onako pod mjesečinom. Do dugo u noć bi se ostajalo i bilo je mnogo mladih ljudi“, naveo je Korać.

„Riječ zavičaj kad čujem u Sloveniji, sjeti me na prašnjave puteve, pletene plotove, sjeti me na šamije i dimije a prije svega me sjeti na ljude sa kojima popijem kahvu, amidže rodbina“, naglasio je Sefadin.

Sefadin je govorio o svojoj ulozi i djelovanju u Sloveniji i istakao da u Sloveniji nemaju sa državnog nivoa organizovan sistem koji bi omogućio Bošnjačkom narodu da očuva i unaprijedi svoj identitet.

„Organizovali smo se drage volje u kulturna i umjetnička društva. Jedno od najstarijih kulturno-umjetničkih društava u Sloveniji je Sandžak iz Kamnika.
Imamo svoj časopis Glas Sandžaka u kojem promovišemo svoju kulturu, vjeru, nacionalnost“, kazao je Sefadin.

Aktivan sam u Bošnjačkom kulturnom društvu Ruh, to je društvo iz Domžala, koje okuplja Bošnjake, bez obzira odakle oni dolaze.

Sefadin ističe da će prva promocija knjige biti u Domžalama Slovenija u režiji KUD-a Ruh iz Domžala.

Knjiga zbirka pjesma „Pola,pola“ štampana je u 300 primjeraka. Knjiga je imala veliki broj saradnika a prvi od saradnika koji je uradio recenziju i na tome sam mu zahvalan, je naš renomirani književnik Faiz Softić. Lekturu je uradio Šemso Agović. To je naš intelektualac iz Kamnika, koji je široj javnosti poznat. Grafičku obradu zbirke pjesama uradio je Alen Alibašić. On je mladi stučnjak iz područja grafičke obrade, koji je tek u poletu.

Naslovnicu za knjigu naslikala je Vezira Jonuzović-Kasumović.

Knjiga je izdata uz potporu KUD-a Ruh iz Domžala.

Kompletan razgovor sa Sefadinom Koraćem pogledajte na linku youtube kanala Radio Petnjica.

ENKO KORAĆ