PROJEKAT “BUDIMO PRIPREMLJENI”: PREDAVANJA ZA UČENIKE KAKO DA REAGUJU U SLUČAJU NEPOGODA

O okviru projekta  projekta „Budimo pripremljeni” u organizaciji FORS Montenegro u Petnjici obilježen je Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa.

U cilju edukacije učenika o aktivnostima koje je potrebno preduzimati u slučajevima nepogoda a koje mogu pomoći njima i njihovim porodicama da ostanu bezbjedni, održana su predavanja o smanjenju rizika od poplava i požara u OŠ “Mahmut Adrović” u Petnjici.

Uz predavanje koje je održala Denisa Nurković, načelnik PJ Berane učenicima, održana je pokazna vježba Službe zaštite i spašavanja na školskom poligonu.

Učenici su imali prilike da se upoznaju sa načinom rada u zahtjevnim situacija Službe zaštite u spašavanja.

Predavanje je realizivano u okviru projekta „Budimo pripremljeni” u saradnji sa područnim jedinicama Direktorata za zaštitu i spašavanje i predstavnicima lokalnih službi zaštite i spašavanja. Tom prilikom učenici su dobili konkretna uputstva i smjernice od strane stručnih lica o preventivnim mjerama kao i onim aktivnostima koje treba  preduzimati u toku poplava i požara kako bi umanjili njihove štetne posljedice.

Glavne aktivnosti projekta pored ostalih obuhvataju nabavku spasilačke opreme za službe zaštite i spašavanja u ciljnim opštinama gdje je konkretno za Službu zaštite i spašavanja u Petnjici predviđena nabavka lične protiv-požarne opreme u vrijednosti od oko 7.000 € a uključuje odijela, čizme, kacige, rukavice i opasače. Postupak nabavke je završen a isporuka se očekuje do kraja godine.

Projekat „Budimo pripremljeni“ sprovodi FORS Montenegro u partnerstvu sa Sektorom za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije. Finansira ga Evropska unija a u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.