PETNJICA: ODRŽANA RADIONICA – “JAKA ŽENA, JAKO SELO”

U okviru Međunarodnog dana žena na selu, Projekat razvoja klastera i transformacije ruralnih područja (RCTP) koji sprovodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa IFAD-om (Međunarodnji fond za razvoj poljoprivrede), zajedno sa Regionalnom kancelarijom, SVG RRD u Crnoj Gori okupio je žene iz Nikšića, Šavnika, Žabljaka, Mojkovca i Bijelog Polja u Petnjici gdje su posjetili Sajam poljoprivrednih proizvoda i zanata.

Istog dana je organizovana radionica „Jaka žena, jako selo“ koja je ukazala na značaj žena ne samo u ruralnim područjima već i u društvu. Govorilo se o ekonomskom osnazivanju žena, njihovoj ulozi u donošenju odluka kao i smanjenju radne opterećenosti. Ekonomski jaka žena je nezavisna žena, žena koja ima izbora.

Takodje, učesnice su razmjenjivale svoja iskustva kako o poslovima kojima se bave tako i o životima i stavovima koje brane i za koje se bore.

Partneri koji su pomogli da se ovaj dan upotpuni i doprinijeli realizaciji pomenutih aktivnosti su Nermina Muratović u ime Kancelarije za rodnu ravnopravnost Petnjica i Almasa Rizvanović ispred Kancelarije za rodnu ravnopravnost Bijelo Polje.

Imajući u vidu da se oktobar širom svijeta obilježava kao mjesec borbe protiv karcinoma dojke, i tog dana je skrenuta pažnja na značaj ranog otkrivanja i liječenja ove bolesti.

ENKO KORAĆ