KONKURS. RADIO PETNJICA I PORTAL RADIJA TRAŽE TRI SARADNIKA

Radio Petnjica

Kompanija Talas Bihora traži tri saradnika za rad na portalu Radija Petinjica.

Uslovi za kandidate su jednostavni: da žele da rade, da su elementarno pismeni, da žele nešto da promijene u sredini u kojoj žive i da politički nijesu aktivni.

Ohrabrujemo sve, bez obzira na pol, starosnu dob, političko uvjerenje, nacionalnost da se pridruže medijskom timu Radija Petnjica i da zajedno doprinesemo boljitku naše sredine.

U okviru angažmana budućih saradnika radićemo na projektu “Putevi i raskršća”, planiranom da traje šest mjeseci, a za čiju realizaciju je Fond za manjine već odobrio sredstva. Planirano je, takođe, da kandidati prođu novinarsku školu u toku svog rada na portalu, ali i da budu dio projekata koji uskoro treba da započnu na Radiju Petnjica.

O uslovima, honoraru, radnom vremenu, načinu rada… razgovaraćemo sa kandidatima naknadno.

Takođe, pozivamo sve da kandiduju ideje za projekte kako bi kroz naše medije (radio, portal) stigli do što većeg broja ljudi. Pozivamo one koji su u Petnjici, ali i one koji su u inostranstvu da doprinesu razvoju jedinog medija iz Petnjice.

Pozivamo i naše ljude iz dijaspore da šalju informacije, tekstove, ideje iz sredina gdje žive kako bi povezali Bihorce gdje god se oni nalazili.

Svoje prijave šaljite na mejl: [email protected] ili [email protected]

Samir Rastoder