LOVCI ODLUČILI: ZENO RASTODER I DALJE PREDSJEDNIK LOVAČKE ORGANIZACIJE U PETNJICI

Lovački dom u Petnjici

Na Izbornoj skupstini Lovačke organizacije Petnjica koja je održana juče, izabrano je novo-staro rukovodstvo.

Izbornoj skupštini koja je održana uz poštovanje epidemioloških mjera, prisustvovao je 41 član lovačke organizacije u Petnjci.

Skupština je usvojila Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem.

Skupština u novom sazivu broji 23 člana, od toga je polovina novih članova a među kojima dominiraju mladi. Za predsjednika Skupštine izabran je Mehmed-Mele Ajdarpašić a za potpredsjednika Sejfo Đukić.

Skupština je izabrala novi Upravni odbor, koji broji 13 članova.

Za predsjednika Upravnog odbora reizabran je Zeno Rastoder.


Na prijedlog novog-starog predsjednika izabrana su dva potpredsjednika: Esko Latić i Emir Adrović.

Za upravnika lovišta izabran je dpl. ing. poljoprivrede Mersudin-Merko Ramčilović.

Sve odluke na skupštini donešene su jednoglasno, što potvrđuje dobar kontinuitet kvalitetnog i transparentnog rada u proteklom periodu.

Predsjednik Lovačke organizacije Zeno Rastoder u svom obraćanju zahvalio se svim lovcima na podršci i istakao da je Lovačka organizacija u Petnjci jedna od najuspješnijih u Crnoj Gori a zasluga pripada svim članovima Lovačke organizacije i poželio uspješnu lovnu sezonu.

Rastoder se takođe zahvalio svima onima koji su pomogli u proteklom periodu donacijama i radom u izgradnji Lovačkog doma kao i Lovačkom savezu Crne Gore na čelu sa Nikolom Markovićem i Mladenom Čabakom.

Na prvoj narednoj sjednici Upravnog odbora biće izabran Sud časti i Nadzorni odbor koji broje po pet članova kao i sekretar organizacije.

Lovna sezona počinje u nedjelju 03. oktobra.