PETNJICA: OPŠTINA RASPISALA KONKURS ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA

Sekretarijat lokane uprave u Petnjci raspisuje Konkurs za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2021/22. godinu.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti primijenjenih osnovnih i akademskih osnovnih studija, koji:

-imaju crnogorsko državljanstvo;

-imaju prebivalište u Opštini Petnjica;

-su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju, položili ispite iz prethodne godine studija sa najnižim indexom uspjeha 9,00 najmanje 90% ECTS kredita

-su prvi put upisali semestar studijske godine

-koji nisu obnovili ni jednu godinu tokom studija

-nisu radnom odnosu

-nisu stariji od 25 godina

Pravo na stipendiju imaju i studenti tehničkih fakulteta (građevina, arhitektura, elektrotehnika) bez obzira na uspjeh, zbog deficita tih zanimanja u opštini Petnjica. Pravo na stipendiju ima i jedan student iz porodice lošeg materijalnog stanja (roditelji korisnici MOP-a i nezaposleni roditelji) u kojoj ima troje i više djece, bez obzira na uspjeh.

Kandidat koji konkuriše za dodjelu stipendije uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta:

-potvrdu o prebivalištu,

-potvrdu o upisu godine studija,

-potvrdu o položenim ispitima iz prethodne godine,

-potvrdu o visini ostvarenih ECTS kredita; -potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni: -dokaz (izjavu) da nije radnom odnosu; -dokaz (izjavu) da student ne prima drugu stipendiju;

-uvjerenje kućnoj zajednici, (za kandidate iz porodice lošeg materijalnog stanja u kojoj ima više djece)

-potvrdu da su korisnici MOP-a ili potvrdu da su roditelji nezaposlena lica (za kandidate iz lošeg materijalnog stanja u kojoj ima troje i više djece).

Prijavu sa kratkom biografijom i kompletnom dokumentacijom- sve dokaze o ispunjenju posebnih i opštih uslova, dostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja Konkursa, zatvorenoj koverti, na pisarnici Opštine Petnjica – zgrada Opštine, sa naznakom: “Za konkurs za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2021/22. godinu“.