MUHOVIĆ: Volimo Crnu Goru, po Sandžaku smo učili da hodamo, Bosna nam je u srcu, a država u kojoj živimo i u glavi

Bošnjačka zastava

Potpredsjednik SPP Adnan Muhović čestitao je u svoje i u ime partije MEđUNARODNI DAN BOŠNJAKA.

Adnan Muhović

“Ovo je najvazniji blagdan kod Bošnjaka, jer je na današnji dan u našem duhovnom i kulturnom centru Sarajevu u državi matičnog naroda Bosni i Hercegovini, usvojena Deklaracija o vraćanju hiljadugodišnjeg starog imena Bošnjak.
Bošnjački narod je time potvrdio svoju postojanost na čitavom domovinskom prostoru na kojem je u posljednjih hiljadu godina ostavljao snažne tragove u svakom smislu, čineći samo dobro i zato nije čudo kad i drugi za nas kažu da smo postali plemeniti iz prkosa, a mi njima, ipak, nikad da su bezobzirni iz bijesa. Bošnjaci danas trebaju bit organizirani, povezani i spremni da čuvaju svoje nacionalne, kulturoloşke i sve druge vrijednosti, jer bliska historija nas upozorava i opominje da uvijek moramo bit budni.

Bošnjaci neće da biju tuđe bitke niti da se miješaju u unutrašnje odnose drugih naroda istih konfesija, ali isto tako će se snažno zalagati za svoj položaj u Crnoj Gori, a samim tim i za stabilnost države.  Mi danas kao jedan veliki narod, šaljemo poruku mira i suživota, multikulturalizma, ali i interkulturalizma ostalima sa kojima dijelimo životni prostor.


Volimo Crnu Goru, po Sandžaku smo još kao bosi učili da hodamo, Bosna nam je u srcu, a država u kojoj živimo i u glavi. Naprosto, Bosnjaci su narod koji stoljećima samo bira dobro, doduše često puta između dva zla, ali više su ta vremena prošla. Pišemo nove stranice historije! Neka nam je sretan Svjetski Dan Bošnjaka”, stoji u dopisu koji potpisuje Adnan Muhović, potredjednik SPP-a