CEDIS ZA RADIO PETNJICU: ZAVRŠENI RADOVI NA DALEKOVODU DO PALJUHA, NAPAJANJE STRUJOM STABILNIJE

Radnici CEDIS-a na terenu

Struja je goruće pitanje u Bihoru i nezaobilazna tema u razgovorima ljudi, političkim sastancima, kafanskim ćalulanjima. Petnjica nikada nije imala kvalitetnu elektro mrežu pa je u prošlosti mnogo riječi potrošeno od strane aktuelmne loklane vlasti da se to stanje popravi, da se konačno skine sa dnevnog reda nešto što u 21. vijeku ne bi ni trebala da bude tema.

I ovog ljeta, zbog rada na Dvosistemskom dalekovodu u od Berana do Paljuha, Petnjica ostajala bez struje i po 13 sati. Uglavno su to bila najavljena isključenja zbog radova ali se često dešavalo da se ponešto i iskomplikuje te da struje nema do kasno u noć. Ovdje naravno ne pričamo o velikim problemima u toku zimskih mjeseci kada se zbog nevremena dešavalo da Petnjica nema struju i po nekoliko dana. Prema riječima odgovornih u CEDIS-u to bi trebala da bude prošlost, jer je posao oko pomenutog dalekovoda gotov.

“Crnogorski elektordistributivni sistem realizuje projekta  “Dvosistemski dalekovod 10kV “Petnjica” od TS 35/10kV “Berane 3” do odcjepnog stuba u Paljuhu” u cilju stabilnije i kvalitetnije isporuke električne energije za korisnike sa područja opštine Petnjica. Za ovaj projekat CEDIS je izdvojio preko 107 hiljada eura. Radovi na projektu su dosta složeni i kompleksni i mogu se izvoditi isključivo u beznaponskom stanju.

Svi radovi su najavljeni preko medija, sajta, FB stranice i Viber zajednice CEDIS-a. U nedjelju 19. septembra radovi su bili najavljeni za period od 7:30 do 17 sati. Zbog nepredvidivih okolnosti koje su se desile tokom izvođenja radova na terenu radovi su morali biti produženi do stvaranja uslova za uredno napajanje korisnika.

Distributivni sistem je dosta složen, pa se dešavaju nepredvidive okolnosti koje mogu uticati na vrijeme završetka planiranih radova, kao što je bio slučaj u nedjelju. Uredno napajanje korisnika je uspostavljeno onda kada su se stekli uslovi za to i ovom prilikom se izvinjvamo korisnicima zbog situacije u kojoj su se našli”

Da li u ovakvim slučajevima, vanrednog i nenajavljnog isključenja imate kontakt sa opštinom i na neki način imate obavezu da komunicirate sa građanima, odnosno da ih obavijestite?

Predstavnici CEDIS-a su vezano za isključenja zbog izvođenja radova na projektu “Dvosistemski dalekovod 10kV “Petnjica” od TS 35/10kV “Berane 3” do odcjepnog stuba u Paljuhu” imali komunikaciju sa predstavnicima lokalne samouprave i sa njiam je dogovorena dinamika izvođena radova tokom jula i avgusta i to u dane vikenda.

Kada se završavaju radovi zbog kojih je Petnjica skoro cijelo ljeto, posebno vikendom, ostajala bez struje?

Radovi na projektu “Dvosistemski dalekovod 10kV “Petnjica” od TS 35/10kV “Berane 3” do odcjepnog stuba u Paljuhu” za koje je potrebno beznaponsko stanje su završeni.

Napominjemo da realizacijom navedenog projekta korsnici sa područja Petnjice će imati stabilnije i sigrunije napajanje električnom energijom.

SAMIR RASTODER