PETNJICA: SEMINAR O IZAZOVIMA U OBRAZOVANJU I VASPITANJU DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA

Proteklog vikenda OŠ “Mahmut Adrović“ bila je domaćin dvodnevnog seminara pod nazivom „Unapređenje kompetencija nastavnika u inkluzivnom obrazovanju“.

U okviru Projekta koji je odobren od strane Ministrastva prosvjete, nauke, kulture i sporta, projekat je sprovela nvo „Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju“.

Na seminaru prisustvovali su profesori i nastavnici osnovnih i Srednje škole u Petnjici.

Seminar je bio prilika da se profesori i nastavnici upoznaju sa izazovima, preprekama, teškoćama u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama, kao i iznalaženje novih rješenja.

Predavači na seminaru prvog dana bili su: predsjednik nvo „Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju“ Milisav Korać, mr Irina Bogićević pedagog, Vesna Obrenović pedagog, Jasna Popović somatoped i Irena Bogićević pedagog.

Drugog dana seminara, predavači su Jasna Popović somatoped, Vesna Obrenović oligofrenolog i mr Irena Bogićević pedagog, kao i završna riječ Milisava Koraća.


ENKO KORAĆ