PETNJICA: POJAČAN NADZOR KOMUNALNE POLICIJE – KAZNE ZA SVE KOJI ODLAŽU SMEĆE VAN KONTEJNERA I ONE KOJI GRADE BEZ DOZVOLE

Petnjička komunalna policija

Služba Komunalne policije opštine Petnjica upozorila je građane da će u narednom preriodu u kontinuitetu vrišiti pojačani nadzor, a zbog sve češćih prijava da se otpad odlaže na javnim povrišinama i u rječnim vodotocima, kao i da se izvode radovi na javnim površinama bez saglasnosti nadležnog organa.

Opština Petnjica i da će prema gradjanima koji se ogluše o ovaj apel a koji se zateknu u prekršaju, podnijti prekršajni nalog ili odgovarajuću prijavu a u skladu sa Zakonom o Komunalnim djelatnostima. Iz Komunalne policije su podsjetili da na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima

„Pod javnim površinama se podrazumijevaju – putevi, ulice, trotoari, rječna korita. Trgovi, površine javnog saobraćaja, travnjaci, zelenilo duž saobraćajnica, površine oko zgrada, sportsko zabavni tereni, neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište, zajednička dvorišta zgrada. Takođe je zabranjeno prljanje i oštećenje javnih površina, odlaganje čvrstog i tečnog otpada u rječna korita i vodotoke kao i odlaganje otpada pored kontejnera.


Takođe su istakli da za nepoštovanje ovog zakona, propisane su kazne Članom 71. i to: za pravna lica od 1 500 do 7 500 eura, a za fizičko lice kao i odgovorno lice u pravnom licu od 500 do 2 000 eura, za preduzetnike od 1 000 do 5 000 eura.

„Za lakše prekršaje, može se izreći i kazna prekršajnim nalogom i to: za pravna lica od 1 000 eura, preduzetniku 200 eura, fizičkom licu kao i odgovornom licu u pravnom licu 100 eura“, saopštio je načelnik Komunalne policije Denis Šabotić.

ENKO KORAĆ