JAVNA RASPRAVA ZA PLAN SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE OPŠTINE PETNJICA

Opština Petnjica

Sekretarijata za lokalnu upravu opštine  Petnjica definisao je program Javne rasprave za Lokalni plan socijalne i dječje zaštite za opštinu Petnjica za period od 2021. do 2025. god.

Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani, privredna društva  da uzmu učešća u razmatranju  ovog plana i to:

10.09.2021.god. za mjesne zajednice i građane u 10:00h

10.09.2021.god. za  privredna društva i  nevladine organizacije  u 12.00h

10.09.2021.god. za političke stranke u 13.30h

Sa predlozima navedenog akta  zainteresovani  učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za lokalnu upravu Opštine Petnjica, radnim danima  u vremenu od  10 do 14 časova.

Predlozi, primjedbe, sugestije i  mišljenja na predlog  Lokalnog plana socijalne i dječje zaštite za opštinu Petnjica za period od 2021. do 2025. god. mogu se saopštiti usmeno ili predati u pisanoj formi u  prostorijama Sekretarijata za lokalnu upravu opštine  Petnjica.

Nacrt Lokalnog plana socijalne i dječje zaštite za opštinu Petnjica za period od 2021. do 2025. god. možete preuzeti sa sajta opštine Petnjica: www.petnjica.co.me sekretar, Ziko Alilović