BD FOND IZ LUKSEMBURGA RASPISAO KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA

BD Fond

Bošnjačko donatorski fond BD-Fond iz Luksemburga, raspisuje konkurs za dodjelu stipendija.

Konkurs se raspisuje za studente koji imaju mala ili niska finansijska primanja u porodici. Potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

-Potvrdu o upisu

-Potvrdu o školskom uspjehu u protekloj godini

-Potvrdu o poslovnom i imovinskom stanju u porodici (potvrda o primanjima)

-Kratka biografija studenta

-Kopija lične karate ili potvrda o mjestu prebivališta

– Zahtjev sa brojem telefona, e -mail adresom i brojem žiro računara

-Potrebnu dokumentaciju možete predati kod kordinatora udruženja – Envera Rastodera, kao i sve dodatne informacije na telefon 069 499 706

-Konkurs je otvoren do 30 .09.2021.gd.

Upravni odbor BD – Kordinator fonda Enver Rastoder Tel. 069 499 706