BRITANSKA AMBASADORKA OBIŠLA PETNJICU

Britanska ambasadorka u Petnjici

Predsjednik opštine Petnjica Samir Agović, primio je ambasadorku Ujedinjenog Kraljevstva u Crnoj Gori NJ.E Karen Madoks.

Predsjednik je istakao zadovoljstvo povodom posjete ambasadorke Velike Britanije, koja je prvi put u posjeti opštini Petnjica.

Agović je naveo da mu je veliko zadovoljstvo i čast zato što je bio u prilici da razgovara sa ambasadorkom Ujedinjenog Kraljevstva u Crnoj Gori i iskoristio je priliku da upozna visoku gošću sa svim aktivnostima koje rade kao lokalna uprava i približio lokalnu upravu uvaženoj gošći.

Bila je prilika da predsjednik i ambasadorka razgovaraju o razvojnim projektima. Predsjednik je ukazao na to šta su potencijali i uspjesi opštine Petnjica u proteklom periodu.

Predsjednik je iskoristio priliku da upozna ambasadorku sa razvojnim projektima i planovima i naravno sa ostvarenim rezultatima kada je u pitanju razvoj infrastrukture u Petnjici ali i unapređenje servisa prema građanima od strane lokalne uprave.

Ambasadorka i predsjednik razgovarali su o odlasku mladih iz Petnjice. Agović je ukazao da je petnjički kraj višedecenijski zapostavljan i svakako kao glavni razlog migracije, koja je veoma izražena.

Razgovarali su o potrebi unapređenja obrazovnog sistema, posebno kada je u pitanju predškolsko obrazovanje ali naravno mogućnost da se radi na razvoju ženskog preduzetništva i biznisa uopšte, koji bi se mogao pokrenuti u Petnjici.

Agović je ambasadorki predstavio turističke potencijale Petnjice i istakao da Bihoru treba kvalitetna infrastruktura kao preduslov za razvoj.

Predsjednik je ambasadorku upoznao o načinu funkcionisanja lokalne uprave u kontakstu novog političkog ambijenta u Crnoj Gori i ukazao da je očekivao mnogo veću podršku od aktuelne vlade. Predsjednik je istakao da je podrška izostala u obliku kao što je bilo u prethodnom kontinuitetu prethodne vlade.
Predsjednik je istakao da odnos aktuelne vlade može zaustaviti razvojne projekte, koji mogu dodatno motivisati mlade ljude da odlaze iz Petnjice.

Tema razgovora predjednika Opštine Petnjica i britanske ambasadorke je bila i kultura. Ambasadorka je izrazila interesovanje za projekte zaštite životne sredine, kao i njenu spremnost da u narednom periodu se ostvari saradnja.

Predsjednik je razgovarao sa ambasadorkom oko mogućnosti uspostavljanja direktne saradnje sa Britanskim savjetom u oblasti izučavanja engleskog jezika.

Predsjednik je upoznao ambasadorku o činjenici da Petnjica ima brojnu dijasporu i da je dijaspora okrenuta zavičaju i državi. Agović je skrenuo pažnju oko moguće promjene njihovog statusa u Crnoj Gori. Predsjednik je eksplicitno insistirao da to ostane onako kako je bilo do sada, u smislu  prava dijapore koja imaju u Crnoj Gori.

ENKO KORAĆ