OTVORENO PISMO RITE BARJAKTAROVIĆ, BIVŠE DIREKTORICE OŠ “TRPEZI”: POKRENUĆU POSTUPAK PROTV MINISTARSTVA ZBOG NEZAKONITE SMJENE

Rita Barjaktarović

Bivša direkorica OŠ “Trpezi” Rita Barjaktarović obratila se otvorenim pismom građanima Petnjjice i Crne Gore povodom nezakonite smjene. Otvoreno pismo objavljujemo integralno.

“Prije nekoliko dana sam, kao i sve moje kolege u Crnoj Gori, primila rješenje o razrješenju sa pozicije direktorice JU OŠ „Trpezi“, u Trpezima. Kao razlog za razrješenje se navodi povreda radne obaveze, tj, navodi se podatak da nisam izvršavala svoje radne obaveze.

Kako smatram da navedeno nema utemjeljenje u mom dosadašnjem radu i odnosu prema poslu, želim ovim putem da se obratim svim građanima Petnjice, a posebno mojim učenicima, kolegama i roditeljima, i  upoznam ih sa mojim stručnim referencama i kompetencijama, ali i željom da sa ove pozicije ne odem, a da ne iskažem svoje nezadovoljstvo ovim potezom Ministarstva prosvjete.

Naime, prije petnaestak godina sam se doselila iz Vojvodine u Crnu Goru, sa zvanjem magistra bioloških nauka. Naglašavam da sam osnovne studije biologije završila u Novom Sadu (2000), sa prosječnom ocjenom 9,93, a magistarske studije u Beogradu (2005), sa prosječnom ocjenom 10,00. Tokom studija, ali i kasnije, sam se konstantno bavila naukom i svojom strukom, o čemu svjedoči moja bogata biografija sa referencama, koju sam prilikom konkurisanja na ovu poziciju, u novembru 2020. godine, predala Ministarstvu. Ista je dostupna i na internetu, naravno.

Tokom perioda obrazovanja na univerzitetima u Novom Sadu i Beogradu, te rada u Gimnaziji „Panto Mališić“ u Beranama, Visokoj medicinskoj školi u Beranama, Studijskom programu za obrazovanje učitelja u Beranama, te Opštini Berane, stekla sam zavidno znanje i radno iskustvo koje me je sigurno preporučilo i za izbor na ovo mjesto.

Osnovnom školom u Trpezima sam počela da rukovodim u decembru 2020, kada sam izabrana na period od četiri godine. Smatram da sam u proteklih osam mjeseci, uz podršku mojih kolega, uspjela da se izborim sa teškim uslovima u kojima se naše obrazovanje, ali i društvo u cjelini, našlo zbog epidemije virusom Covid 19, i da školsku godinu privedem kraju, na zadovoljstvo svih, i učenika, i nastavnika i roditelja. Sigurna sam da bi i oni to potvrdili, ukoliko bi bili u prilici.

U tom periodu, ni jednom nije bilo inspekcijskog nadzora u školi, koji bi utvrdio da ne izvršavam svoje radne obaveze. Ubjeđena sam, da ga je i bilo, da se tako nešto ne bi moglo ni konstatovati. Jer sve prethodno navedeno o meni mi daje za pravo da ovo tvrdim.

Stoga, želim da vas informišem da ću svoje ime i lični integritet štititi pokretanjem postupka pred relevantnim državnim organima, jer smatram da predmetno rješenje nije zasnovano na činjenicima, obzirom da ni u jednom svom činjenju tokom rada u školi nisam napravila povredu radne obaveze koja bi mogla da dovede do razrješenja.

Na kraju, preostaje mi samo da se zahvalim svojim kolegama na izuzetnoj saradnji, a da VD direktoru Mehoviću poželim uspješan rad”.