U PETNJICI PREDSTAVLJEN AGROBUDŽET ZA 2021. GODINU

Agrobudžet 2021.

Juče su u sali Skupštine u Petnjici predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja prezentovali mjere podrške iz Agrobudžeta za 2021. godinu.

Predstavnici Ministarstva upoznali su prisutne sa uslovima za ostvarivanje podrške i procedurama prijavljivanja, sa ostvarivanjem prava na direktnu podršku- subvencijama i premijama, sa javnim pozivima za bespovratnu podršku investicijama, kao i sa novinama i izmjenama u odnosu na iste mjere u prethodnoj godini.

Agrobudžetom za 2021. godinu, izdvajaju se sredstva za mjere tržišne cjenovne politike, mjere ruralnog razvoja, obezbjeđuje se podrška servisima u poljoprivrednoj proizvodnji i sektoru ribarstva. Takođe, sredstva su obezbijeđena i za: podršku opštim servisima u poljoprivredi, socijalne transfere seoskom stanovništvu, tehničku i administrativnu podršku implementaciji programa, institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore, program fitosanitarnih mjera, program bezbjednosti hrane i program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja.

Kako je interesovanje za prezentaciju bilo veliko, predstavnici Ministarstva su bili raspoloženi i da odgovaraju na brojna pitanja kao i da pojedinačno daju informacije budućim korisnicima

Sredstva predviđena Agrobudžetom opredijeljena su u ukupnom iznosu od 44.8 miliona eura.

Za sve potrebne informacije o Javnom pozivu za Agrobudžet 2021.  na raspolaganju svim zainteresovanim građanima stoji Odjeljenje za poljoprivredu u opštini Petnjica.

ENKO KORAĆ