RAMZIJA NOVALIĆ TVRDI DA JE NJEGOVA ŠUMA NEZAKONITO UPISANA KAO VLASNIŠTVO DRŽAVE

Ramzija Novalić

Ramzija Novalić koji živi u zaseoku Bare u MZ Lagatori već nekoliko godina se legitimo i pravno bori za povraćaj svoje imovine.

Novalić za portal Radio Petniica govori o parceli, koju kako smatra i prikazuje dokaze mu je nelegitimno uzeta.

Radi se o šumskom rostoru od 100 ari je 2017. godine kada se obilježavalo svoje, nakon toga to zemljište je pripisano u vlasništvo Crne Gore.

„Komisija za utvrđivanje zemljišta napravila je grešku prilikom oblisaka terena nakon snimanja teritorija. Tada su komunicirali sa Azemom Novalićem koji je bio u alkoholisanom stanju. Takav im je rekao da je šuma državno vlasništvo.
Kada je Komisija za utvrđivanje zemljišta bila u mom zaseoku, nijesam bio tu već u Luksemburgu. Niko me nije kontaktirao kako bi imali pravu sliku o posjedu šumskog prostora od 100 ari. Na taj način je Komisja uzela kao mjerodavno ono od ranije i pripisala šumu državi Crnoj Gori.

Imovina se vodila na moju majku i posjedovni list se vodio na moju majku sa pet parecela. Dok je majka bila živa, napravio sam ugovor kod notara Haruna Adrović 2015. godine o doživotnom izdržavanju i korišćenju navedenih pet parcela.

Na poziv nadležnih u katastaru u Beranama 2018. godine sam utvrđivao činjenično stanje zemljišta koje posjedujem. Tada smo utvrdili da sam vlasnik četiri parcele, dok je peta njima bila sporna.

Kada sam saznao da se po njima sporna parcela nelegalno i inelegitimno vodi pod državnom imovinom, odnio sam posjedovni list i tako dokazao da je parcela moja.

Nakon toga, uputio sam dva zahjeva za povraćaj imovine u kancelariju zaštitnika građana. Na oba zahtjeva sam odbijen. U prilogu sam uredno dostavljao svu potpunu dokumentaciju sa Posjedovnim listom i Ugovorom o korištenju imovine. U obrazloženju je oba puta konstatovano da su dokumenta nepotpuna. To me je primoralo da pravdu potražim na sudu.

U toku povraćaja moje zemlje, angažovao sam vještaka za nekretnine Fikreta Bećirovića, koji je iznio i utvrdio da je šuma u mojem posjedu.
Posjedujem svu dokumentaciju koja eksplicitno dokazuje da je šuma moja i uradiću sve da to dokažem na sudu.
Za mene ta parcela u finansijskom smislu nema nikakvu važnost, ali želim da ispravim nepravdu koja mi je učinjena“, zaključio je Ramzija Novalić.