ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA “SAVEZA ASOCIJACIJA CRNE GORE U NJEMAČKOJ”

U Njemačkoj održana Izborna skupština “Saveza Asocijacija Crne Gore u Njemačkoj”

Skupštinu je činilo 8 članova aktivnih udruženja i 4 nova kandidata za prijem u savez.

Kao gosti iz domovine, sjednici su prisustvovali savjetnici predsjednika CG, Amer Halilović i Nataša Pešić, direktor Uprave za dijasporu, Seid Hadžić i savjetnica premijera, Maida Gorčević. Takođe su bili prisutni i predstavnici Generalnog konzulata CG u Frankfurtu, na čelu sa Generalnom konzulicom, Ivanom Djukanović.

Prisustvovalo je ukupno 60 osoba iz 12 udruženja, od kojih je osam imalo pravo glasa po principu jedno udruženje, jedan glas.

Skupu su se prigodnim govorima obratili savjetnici predsjednika Djukanovića, gospodin Amer Halilović i gospoddja Nataša Pešić, direktor Uprave za dijasporu i iseljenike, gospodin Seid Hadzić, savjetnica premjera Vlade CG, gospodja Maida Gorčević i generalna konzulica u Frankfurtu, gospodja Ivana Djukanović.

Predsjednik Nadzornog odbora Mijaz Ramdedović kazao je da Godišnje po 2-3 šlepera korisnih stvari od kojih je jedan šleper sa namjestajem za škole otišao kako smo čuli u našem godišnjem izvještaju i za moju Opštinu Petnjica. I na tome mu posebno veliko hvala. Meni je posebna čast što se moje ime našlo na listi ovih velikana današnjice. Lično se sa ovog mjesta zahvaljujem predlagačima koji su me predložili za ovu nagradu, želim pomjeriti i odlažem ovaj predlog u korist prijatelja Osmana Destnovića za neku sledeću godinu, pa vas sve sad ovdje pozivam da zajedno činimo dobra djela kako bi u skoroj budućnosti ovu nagradu zajedno zasluzili, i ne samo ja nego svi mi zajedno, ako ne zajedno onda da me pomognete, a budite sigurni ako bude tako bilo neću kao danas odustati, nego ću rado takvu nagradu prihvatiti…

Nakon Izborne skupštine, održan je radni sastanak privrednika iz Njemačke i predstavnika institucija.

Na radnom sastanku koji je održan poslije skupštine saveza SCANJ-a prisustvovali su pored predstavnika institucija Crne Gore, predstavnika udruženja i uspješni privrednici iz Njemačke.

Tema radnog sastanka bila je uloga i značaj dijaspore za razvoj Crne Gore na primjeru konkretnih projekata u Opštini Petnjici.

Tom prilikom predstavljeni su projekti:

HITN(A) ZA PETNJICU,

KURBANI ZA BIHOR i FARMERI SA BIHORA.

Direktor uprave za dijasporu je informisao prisutne o planiranim predstojećim danima dijaspore koji će se održati u Bijelom Polju i gdje će biti pokrenut business forum privrednika sa ciljem udruživanja i konkretne ekonomske pomoći.

Predstavnici institucija države, predstavnici udruženja i privrednici su se usaglasili da je hitno potrebno pronaći odgovarajući modus uz puno bolju konkretnu ekonomsku suradnju i produktivniji zajednički rad na polju ekonomskog razvoja kao u pomenutim projektima opštiine Petnjica i ostalih opstina sa sjevera države.

Koordinator i moderator radnog sastanka Mijaz Ramdedovic je izmedju ostalog rekao:

“Mi kao nosioci ovih projekata se zalažemo i zalagat ćemo se, kako i stoji u nazivu našeg udruženja Evropa za Opštinu Petnjicu, da bude više Europe u Petnjici a manje Petnjičana po Europi.

Te da je kucnuo poslednji čas i da nam nije prostalo još puno vremena da odradimo nešto korisno za Bihor ukoliko želimo ispoštovati amanete naših rahmetli roditelja” , rekao je Ramdedović.

ENKO KORAĆ