“STRUJNI UDAR”: PETNJICA I PORED INVESTICIJA ČESTO U MRAKU

Petnjica je dugo godina, a to traje i dalje, jedna od opština gdje je prava sreća da te u toku dana ne zadesi nestanak struje. Otuda i bihorska pošalica – “nestane struje čim dvije vrane slete na žice”. Prethodni menadžment CEDIS-a je mnogo toga započeo pa i odradio, ali su glavne stvari ostale isuviše dugo neriješene.

Kako je sadašnji menadžement kadriran partijski “pripao” Demokratama a EPCG DF-u tako je Petnjica ostala u drugom planu.

Iz CEDIS-a kažu da su prioriteti odnosno investicioni planovi CEDIS – a zasnovani su na analizama aktuelnih potreba konzuma, kao i analizama razvojnih planova vezanih za određeno područje.

“Shodno propisima, na planove razvoja distributivnog sistema saglasnost daje Regulatorna agencija za energetiku, tako da osim stručne argumentacije ne postoje drugi razlozi kojima se rukovodimo prilikom planiranja, zbog čega insinuacije poput „politike“ i „osvete“ vezano za razvojne planove CEDIS-a ne zavređuju komentar”, kažu iz CEDIS-a.

Oni smatraju da je uprkos onome što svjedoče građani petnjičke opštine stanje distributivnih objekata i mreže u opštini na zadovoljavajućem, čak i višem nivou sigurnosti i kvaliteta u odnosu na ostale opštine toga kraja, a sve upravo zahvaljujući brojnim ulaganjima i redovnom održavanju.

“U toku su radovi na realizaciji investicije „Izgradnja dvosistemskog DV 10 kV Petnjica od TS 35/10 kV “Berane 3” do otcjepnog stuba u Paljuhu“ čija vrijednost iznosi oko 117 hiljada eura. Dalekovod 10 kV „Petnjica“ napaja najveći dio konzuma opštine, pa će stoga ova investicija direktno uticati na poboljšanje kvaliteta napanja korisnika na njenom području. Najveći dio radova izveden je u prethodnih nekoliko mjeseci, a uskoro se očekuje i nastavak radova na realizaciji ove investicije”, saopštili su iz CEDIS-a.

Oni su takođe najavili da važećim Planom investicija za 2022. godinu planirana je i investicija „Izgradnja DV 10kV STS 10/0,4kV Savin Bor-STS 10/0,4kV Savin Bor1 (2km)“, čija se vrijednost procjenjuje na oko 60 hiljada eura.

“U prethodnom periodu je izvršena i potpuna rekonstrukcija, jednog od dva dalekovoda sa kojeg se napaja petnjička opština (DV „Trpezi“). U planu je rekonstrukcija pet trafostanica naponskog nivoa 10/0.4kV, kao i tokom ove i naredne godine, gradnja novih distributivnih trafostanica pomenutog naponskog nivoa. CEDIS uskoro planira početak izgradnje 48 hiljada eura vrijedne STS 10/0.4kV 1x160kVA “Vrševo II” sa uklapanjem u SN mrežu, KO Azane, PT. U cilju realizacije ove investicije potpisan je ugovor sa izvođačem radova”, saopštili su iz CEDIS-a.

Iz odgovora ove kompanije moglo bi se zaključiti da Petnjica baš kao neke švajcarske opštine doživljava elektro renesansu, ali je stanje na terenu, u najmanju ruku nezadovoljavajuće.

SAMIR RASTODER