UDRUŽENJE „LUKSEMBURG – CRNA GORA“ – ŠIRI SE DONATORSKA AKCIJA ŠKOLAMA NA KOSOVU

Udruženje građana porijeklom mahom iz Crne Gore u Luksemburgu „Luksemburg – Crna Gora“ velikodušno se uključilo u akciju pomoći školama na Kosovu u kojoj nastavu pohađaju djeca, u najvećem dijelu bošnjačke nacionalnosti.

Pošto je sa Kosova upućen apel za pomoć ovim školama kako bi se školske biblioteke snadbjele sa najosnovnijom lektirom za djecu koja pohađaju nastavu na bosanskom jeziku – krenula je akcija.
Odazvala su se udruženja i veliki broj građana porijeklom iz Crne Gore, Sandžaka, Kosova…
Svjesni značaja kvalitetnog obrazovanja nije su oklijevali.
Hvala im!


ZK Bihor sa svojim prijateljima finansirao je nabavku lektira za OŠ „Džemail Kada“ u Peći;
Udruženje Bošnjaka sa Kosova „Vitomirica“ finansiralo je nabavku knjiga školi „7. septenmbar“ u Vitomirici kod Peći; Udruženje „Luksemburg – Crna Gora“ je upravo ovih dana obezbijedilo nabavku knjiga za djecu u OŠ u Dobruši; Institut za istraživanje, edukaciju i interkulturalni dijalog – IREDI, u saradnji sa Islamskim centrom “Gazi Isa-beg” iz Eša, finansirat će nabavku za OŠ na Banji kod Peći.

Ovu akciju podržava i IK „Buybook“ iz Sarajeva koja prikuplja knjige, te i sama donira jedan broj prijeko potrebnih naslova za ove škole.
Važno je pomenuti da transport knjiga od Sarajeva do Kosova, bez ikakve nadoknade, vrši firma za transport vlasnika Mevludina Abazovića iz opštine Istok na Kosovu.
Naše malo, nekima, uistinu, znači puno.
 F. S.