Donacija ZK „Bihor“ školi u Trpezima

Zavičajni klub „Bihor“ iz Luksemburga donirao je 70 kompleta školskog inventara (stol i stolica) JU OŠ „Trpezi“.

„Ova značajna donacija je omogućila promjenu u organizaciji nastave, jer je uslovila bolju distancu između učenika jednog odjeljenja u učionici. Kako su nam učenici IX razreda završili sa nastavom, a epidemiološka situacija je bolja, smatrala sam da možemo, uz nov raspored klupa u učionicama, sve učenike vratiti u prvu smjenu. To smo i učinili. Na taj način smo im omogućili i punu socijalizaciju i ponovno druženje, što će sigurno doprinijeti sanaciji problema nastalih epidemijom virusa Covid – 19“, rekla je direktorica škole, Rita Barjaktarović.

Kolektiv JU OŠ „Trpezi“ je uz izraze zahvalnosti donatoru, ZK Bihor, ukazao na činjenicu da je ovo samo jedna u nizu aktivnosti kojima taj Klub pokazuje svoju kontiniranu brigu za Bihor i svoj narod, koja je uvijek, a posebno sad, u ovoj krizi koja je nastala epidemijom korona virusa, i više nego potrebna i dobrodošla.