Na poziv predsjednika opštine Junik, Agrona Kuçia iz Republike Kosovo, predsjednik opštine Petnjica Samir Agović posjetio je tu opštinu i sastao se sa predsjednik te opštine.

Tom prilikom, potpisan je Memorandum o saradnji opština Junik i Petnjica.

Na sastanku je prisustvovao Yll E. Valla – šef direktorata za prekograničnu saradnju, Ministarstva za lokanu upravu Vlade Republike Kosovo.

Gazmir Raci – predstavnik kancelarije kancelarije u Prištini Zajedničkog tehničkog sekretarijata za prekograničnu saradnju CG/KOS.

Leonard Llolluni – direktor Direkcija za ekonomski razvoj opštine Junik.

Tokom boravka i srdačnog razgovora u kabinetu predsjednika opštine Junik, konstatovano je da su dvije opštine identične po mnogo čemu.

Opština Junik je nova opština, koja je svoj status povratila 2008. godine a izgubila 1957. godine. Opština broji oko 7000 stanovnika.

Predsjednik Samir Agović kazao je da su tokom razgovora konstatovane brojne mogućnosti saradnje u oblasti kulture, sporta, turizma, poljoprivrede.

„Naš potpis o saradnji i  Memorandum o saradnji koji smo potpisali, naslonjen je na treću komponentu EU fondova,koji su dostupni. Odlučili smo zajedno da nastupamo prema EU fondovima“,kazao je predsjednik.

„Sa sigurnošću mogu kazati da su potencijali u turizmu i poljoprivredi u dvije opštine izdašni i da kroz očuvanje tradicionalnih vrijednosti i kulture jedne i druge sredine kao i kroz stvaranje novih radnih mjesta u oblasti poljoprivrede i turizma, možemo imati uspješnu saradnju kroz primjere prakse jedne i druge sredine“; istakao je predsjednik Agović.

Predsjednik je kazao da opštine Junik i Petnjica žele da uspostave saradnju i da se dvije opštine povežu kroz proces apliciranja prema EU fondovima.

„Nastojaćemo da u narednim danima zajedno angažujemo ljude kako bi blagovremeno pripremili projekte i aplicirali u skladu sa predviđenom dinamikom a krajnji datum je 25. jun tekuće godine.

Važno je istaći da smo dobili uvjeravanja od strane Kosovske Vlade da će biti naklonjeni našoj inicijativi da se pomogne u razvoju jedne i druge sredine kao i da se kroz tehničku podršku, koja sigurno neće biti izostavljena od nadležnih državnih institucija biti prihvaćena sa naše strane i biće od obostrane koristi za realizaciju ove inicijative“, zaključioje predsjednik opštine Petnjica Samir Agović.

Treba istaci posebnu zahvalnost ministarstvu za Lokalnu administraciju Republike Kosovo koja je pruzila svu neophodnu podrsku i pomoc da se ostvari partnerstvo.

ENKO KORAĆ

PODIJELI