AGOVIĆ: ODAVNO RADIMO NA STVARANJU USLOVA ZA OTVARANJE BIZNIS ZONE

samir agovic

Reagovanje predsjednika opštine Samira Agovića na obraćanje Stranke pravde i pomirenja objavljene na portalu Radio Petnjica pod naslovom “Stranka pravde i pomirenja inicira otvaranje industrijske-biznis zone“

Reagovanje predsjednika Opštine prenosimo u cjelosti.

“Naša reakcija je prije svega namjera da upoznamo našu ali i širu javnost oko preduzetih aktivnosti za stvaranje pretopstavki za osnivanje biznis zone.

Najprije, vjerujem u dobru namjeru SPP-a da i svojim djelovanjem, u mjeri mogućeg daje doprinos sveopštem razvoju naše sredine. Kad god je to bilo prilika a na osnovu konkretnih zalaganja ili činjenja, svi politički subjekti, grupe ili pojedinci dobijali su i dobijaće punu podršku od strane lokalne uprave za inicijative, namjere ili aktivnosti koje su usmjerene ka opštem dobru.

Upravo moje obraćanje ima za cilj da to bude u takvom duhu i očekujem da se naše obraćanje isključivo tako kvalifikuje.

Naime, mi smo sa nivou lokalne samouprave, uradili mnogo toga sa ciljem da stvorimo sve preduslove za dinamičniji razvoj naše sredine. Visoko u vrhu naše političke agende jeste svakako i razvoj preduzetništva, odnosno stvaranje povoljnog ambijenta za osnivanje malih i srednjih preduzeća.

Sa puno preciznosti možemo istaći da smo kroz sva strateška dokumenta koja smo usvojili ali i nizom Odluka koje su usvojene u SO Petnjica, prepoznali potrebu osnivanja biznis zone.

Sa zadovoljstvom ističem da je naša lokalna uprava dobila prestižnu nagradu u Skoplju od Međunarodnog ekonomskog foruma PERSPEKTIVE Dubrovnik i PROMO GLOBAL Zagreb, za kreiranje dobrog amibjenta za razvoj preduzetništva u kategoriji najbolje lokalne zajednice u 2019-oj godini.

Da podsjetim javnost da prema Vladinoj uredbi o biznis zonama klasifikacija biznis zona se dijeli na:

1) biznis zone od strateškog značaja i

2) biznis zone od lokalnog značaja.

Nadalje citiraćemo stavove iz pomenute Uredbe:

„Biznis zone od strateškog značaja mogu se osnovati na lokaciji koja ispunjava sljedeće uslove:

1) jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi lokacija mora da ima više od 20.000 stanovnika;

2) površina lokacije ne može biti manja od 10ha;

3) lokacija mora biti dokumentima; skladu sa namjenom utvrđenom prostorno-planskim dokumentima;

4) za lokaciju moraju biti riješeni imovinsko-pravni odnosi.

Biznis zone lokalnog značaja mogu biti lokacije koje ispunjavaju sljedeće uslove:

1) lokacija mora biti u skladu sa namjenom utvrđeno, prostorno-planskim dokumentima;

2) za lokaciju moraju biti riješeni imovinsko-pravni odnosi.“

Imajući u vidu navedeno, lako je zaključiti da se u našoj sredini može osnovati biznis zona od lokalnog značaja pod uslovima koje propisuje ova uredba. Naša posvećenost ovoj tematici nedvosmisleno se može utvrditi kroz aktivnosti koje smo sproveli do danas.

Veoma aktivno smo radili na razvoju infrastrukture – saobraćajne, komunalne i društvene što je svakako jedan od preduslova za osnivanje biznis zone. Usvojili smo detaljni DUP, PUP, zatim Strateški plan razvoja opštine Petnjica 2020-2025.  Dakle, kroz sve ove aktivnosti koje smo sprovodili bili smo izmedu ostalog posvećeni i ovom cilju, a koji jeste i cilj svih nas u Bihoru – osnivanje biznis zone od lokalnog značaja. Želim da napomenem da nam je preostalo još da definišemo vlasništvo i da se stvore uslovi za opremanje predvidenih lokacija sa kvalitetnom elektro mrežom. Javnosti radi, želim da istaknem da smo uputili inicijativu da se na prostoru naše Opštine izgradi trafostanica snage 35kV.

Takođe, želim da istaknem da je naša Opština imala takav hendikep da nije imala sopstvenu imovinu nakon osnivanja i da je to bio veoma opterećujući faktor u svakom pogledu a posebno u kontekstu ove tematike. Zatim u kontinuitetu šaljemo Vladi zahtjeve za ustupanje pojedinih parcela. Za tri lokacije koje su predviđene dobili smo pozitivan odgovor od strane prethodne Vlade, a za preostalih 5 lokacija očekujemo odgovor u narednom periodu. Sve ovo znači da stremimo da naša Opština ima adekvatan potencijal u smislu nepokretnosti odnosno, raspolaganje nad planiranim lokacijama koje su adekvatne za namjenu osnivanja biznis zone .Lako se da zaključiti iz svega navedenog da smo to prepoznali kao veliki problem i da smo pored brojnih obaveza koje smo imali bili posvećeni i rješavanju pitanja iz ove sfere.

Cijenim da iz svega navedenog možemo izvesti zaključak da smo blizu zaokruživanja svih pretpostavki da se može osnovati bizis zona od lokalnog značaja.

I ovog puta lokalna uprava poziva i želi da svi radimo u interesu opšteg dobra, jer samo zajedničkim naporima možemo postići mnogo toga. Upravo svjedočimo o brojnim primjerima naših zajedničkih napora za rješavanje brojnih problema koje smo imali, slažemo se svi, zbog višedecenijskog zaostajanja u razvoju ove sredine.

Za osnivanje biznisa i novih radnih mjesta i u ovakvim okolnostima ima sasvim dovoljno uslova i dobre volje od strane lokalne uprave pa je i poziv i apel naš uvijek prisutan i otvoren za bilo kojeg Investitora koji ima mogućnosti za zdrave i održive investicije. Shodno našem lokalnom žargonu „Bujrum svima“ uz našu punu podršku za stvaranje i kreiranje novih radnih mjesta. Nastavimo da gradimo bolju budućnost uz očekivanje da dobijemo prijedloge, sugestije i inicijative koje uvijek će biti prihvaćene na korektan način i uz naš jasan stav oko mogućnosti zajedničke realizacije”, stoji u reagovanju predsjednika Opštine Samira Agovića.