Juče je u prostorijama Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima, održan sastanak  v.d. direktora Uprave za dijasporu Seida Hadžića i direktora O.Š. Mahmut Adrović u Petnjici Almira Pljakića.

Na sastanku su govorili o pokrenutoj inicijativi za renoviranje objekata ove Osnovne škole, koja ima područna odjeljenja Godočelje, Radmance, Ponor i Lagatore a potrebno je renoviranje istih kako bi djeca koja pohađaju pomenutu školu imala uslove, neophodne za nesmetano školovanje.

Već postoji određeni broj najavljenih donatora iz dijaspore koji će učestvovati u akciji pomoći, a Uprava za saradnju sa dijasporom – iseljenicima će uložiti napore da dodatno podstakne potencijalne donatore u dijaspori kako bi se ova aktivnost uspješno sprovela, navodi Hadžić.

Pljakić je naveo da će ubrzo biti urađen prijedlog projekta, koji će biti dostupan svim potencijalnim donatorima, a tokom razgovora sagovornici su se usaglasili da bi trebalo uključiti lokalne firme i kao izvođače radova iz Petnjice.

Uprava za saradnju sa dijasporom – iseljenicima nastoji da ovim projektom, zajedno sa dijasporom, pomogne djeci u Petnjici kako bi im se omogućio nesmetan pristup osnovnom obrazovanju i normalan nastavak školovanja, ali i da istim podstakne i lokalno stanovništvo i dodatno ojača vezu između dijaspore i njihove matične Opštine.

PODIJELI