(FOTO I VIDEO) POČELO UREĐIVANJE KRŠIĆA KULE

Danas je započeta akcija čišćenja dvorišta kod Kršića kule u Radmancima.

Lokalna uprava, Centar za kulturu i Turistička organizacije preuzela je zajedničku institucionalnu brigu o nasljeđu kao i unapređenje sadžaja Kršićke kule, kao što je etno muzej i sve ono što je oslikavalo životne prilike iz tog periodu pa sve do danas.

U akciji čišćenja učestvovali su upošljenici lokalne uprave, Centra za kulturu, Komunalnog predizeća i Službe zaštite i sapašavanja.

POGLED U ISTORIJU – KULA KRŠIĆA