KOMPANIJA “MERAK” USPJEŠNO ZAVRŠILA PROJEKAT: STVARAMO INKLUZIVNO DRUŠTVO


Merak d.o.o. iz Petnjice, u saradnji sa partnerom, NU”Inkluzivne inicijative” iz Berana, kroz grant podršku Zavoda za zapošljavanje, realizovao je projekat, tokom kojeg se 8 lica sa invaliditetom osposobljavalao za zanimanja pomoćni kuvar, pomoćni šanker i administrativni radnik.

Tokom projekta, koji je trajao 10 mjeseci, pet lica je zasnovalo radni odnos na period od pet mjeseci. Najmanje tri lica će nastaviti da radi i nakon projekta.

Uz maksimalnu angažovanost svih uključenih lica, sve projektne aktivnosti su uspješno sprovedene.

Zavod za zapošljavanje, kroz svoje programe, pruža izuzetne mogućnosti i benefite poslodavcima, za uključivanje lica sa invaliditetom u procese osposobljavanja za konkretna radna mjesta i zanimanja, kao i uključivanje u radne procese.

E.K.