KOMUNALNO “UMIVA” CENTAR PETNJICE

Radnici Komunalnog preduzeća su  otpočeli sa akcijom uređivanja zelenih janvih površina u centru Petnjice.

Nakon košenja trave sa zelenih površina, nastavili su sa postavljanjem kanti za smeće. Oni će postaviti šest kanti duž trotoara administrativne zgrade.

Podsjećamo da je petnjicka lokalna uprava obezbijedila kante preko projekta  “Valorizacija drvnoprerađivačkih potencijala na sjeveru Crne Gore’’ koji sprovodi NVO Multimedijal Montenegro (MMNE) a finansiran je od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralog razvoja.

Kante za smeće će biti postavljene duž najfrekfrentijih ulica u centru Petnjice.

Nakon ove dvije akcije, slijedi sadnja cvijeća.

D.B.