EVROPSKA NEDJELJA IMUNIZACIJE, SELMANOVIĆ: DOVEDITE DJECU NA VAKCINACIJU

Evropska nedjelja imunizacije obilježava se svake godine poslednje nedalje aprila mjeseca. Cilj je da se javnost upozna sa značajem vakcinacije kao i da se poveća obim vakcinacije posebno djece.

„Ove godine, u pandemiji, evropska nedjelja se obilježava od 26.aprila do 2.maja pod sloganom – vakcine nas zbližavaju. Vakcine su ključne za siguran početak života, adekvatan rast i razvoj djeteta. Vakcinacija je najefikasnija, najbrža i najznačajnija mjera za prevenciju obolijevanja i umiranja od teških zaraznih bolesti. To je epohalno otkriće. Zahvaljujući vakcini, spašeno je više od milion života godišnje.

Prema zakonu o zaštiti stnovništva od zaraznih bolesti, program obavezne vakcinacije su obuhvaćene sledeće bolesti: turbekuloza, difterija, tetanus, dječja paraliza, hepatitis B, male boginje, zauške, rubeola itd.

Osnovno je pravilo a i zakonska obaveza da svako dijete bude vakcinisano svim predviđenim vakcinama po programu obaveznih vakcinacija. Nevakcinisanje djece predstavlja oblik zanemarivanja djeteta. Da bi vakcinacija bila uspješna, odnosno da bi imala aefekta, obuhvat treba da bude veći od 95% a to je tzv. kolektivni imunitet gdje vakcinisani sprečavaju dalje širenje infekcije.

Pandemija koronavirusom ukazala je na značajnu ulogu koje vakcine imaju u zaštiti života ljudi i kako izgleda svijet bez vakcina. Svjetska zdravstvena organizacija upozoravaju da je rutinska vakcinacija važna i tokom pandemije koronavirusom i naglašavaju da je potrebno nastaviti sa vakcinacijom djece kako bi se zaštitili od bolesti koje se mogu spriječiti vakcinacijom jer zarazne bolesti ne poznaju granice.

Zahvaljujući vakcini protiv kovida-19, smanjuje se broj oboljelih u svijetu a u nekim zemljama, kao što je Izrael, koji ima veliki obuhvat vakcinacije, kovid-19 se javlja sporadično. Zato pozivamo roditelje da vakcinišu djecu efikasnim i bezbjednim vakcinama za druge ozbiljne i veoma zarazne bolesti kao što su male boginje da bi se izbjegle nove krize sa zaraznim bolestim koje se zahvaljujući vakcinama mogu spriječiti“, istakla je povodom evropske nedjelje imuniazcije za portal radija Prim. Dr Marija Joksimović, pedijatar i opštinska koordinatorka za imunizaciju.

„Želim da podsjetim roditelje na značaj imunizacije, da istaknem da vakcinaciju obavljamo svakodnevno u prostorijama izabranim doktorima za djecu uz strogo propisane epidemiološke mjere u zaštiti protiv kovid-19. Zatim da istaknem da su vakcine bezbjedne, da se čuvaju na pravi način u tzv.hladnom lancu i da se samo kao takve, mogu aplikovati do krajnjeg korisnika a u ovom slučaju – djeteta.

Vakcine se daju zdravoj djeci u preventivne svrhe te je stoga obaveza bezbjednog čuvanja i davanja vakcina, vaćan preduslov uspješnog sprovođena vakcinacije. Želim još jednom da pozovem roditelje da dovedu djecu na vakcinaciju, jer samo zajedno možemo dorpinijeti na povećanju obuhvata vakcinacije“; istakla je Selveta Selmanović, odgovorna sestra za imunizaciju.