ZK BIHOR: REVANŠIZMU NIGDJE KRAJA

10 godina ZK Bihor

Povodom smjene cijelog rukovodstva Uprave za dijasporu oglasio se Zavičajni klub Bihor. Saopštenje objavljujemo u cjelosti.

Informisani smo da je cjelokupno rukovodstvo Uprave za dijasporu, uprkos činjenici da su savjesno i odgovorno obavljali zakonom utvrđene obaveze, nedavno razriješeni sa svojih funkcija.

Poražavajuća je činjenica da se rukovodstvu koje je unaprijedilo rad, komunikaciju i saradnju sa dijasporom i čijom zaslugom smo konačno dobili državni organ koji je u proteklom periodu postao neizostavna adresa i most između dijaspore i matice, pod oblandom takozvanih reformi i evropskih standarda, na protivzakonit način onemogućava daljnji rad.

Mi koji živimo u Evropi znamo što su evropski standardi i zato se ovakvo postupanje Vlade Crne Gore prema rukovodstvu uspješnog organa kakva je bila Uprava za dijasporu, jedino može okarakterisati kao očigledni politički revanšizam usmjeren protiv lica koje su uspješno vodile ovaj državni organ.

Očigledno je da brojna reagovanja udruženja dijaspore uključujući i Savjet za saradnju sa dijasporom nijesu uticali da se donosioci ovakve diskriminatorske odluke bar upitaju zašto smjenjuju ljude koji su radili u skladu sa zakonom i uživali nepodijeljeno povjerenje dijaspore od Turske do Sjeverne i Latinske Amerike.

Zbog naše komunikacije i saradnje sa prethodnom garniturom Uprave za dijasporu u obavezi smo da se javno obratimo, ne Vladi Crne Gore koja je očigledno u potrazi za nekom novom, podobnijom dijasporom, nego crnogorskoj javnosti i onoj u dijaspori i da iskažemo naš stav i negodovanje na ukupna politička dešavanja koja duboko zabrinjavaju nas u dijaspori. Dodatno nas zabrinjavaju političke inicijative kojima Vlada Crne Gore želi da marginalizuje i isključi dijasporu iz društvenog i političkog života Crne Gore. S tim u vezi dijaspora neće ćutati već će preduzeti neophodne radnje da upozna nadležne institucije u zemljama prijema o svim ovim dešavanjima.


Dijaspora je uvijek bila oslonac onoj Crnoj Gori koja je obnovljena i utemeljena maja 2006. godine i mi ćemo kao i do sada nastaviti da podržavamo sve one organizacije i pojedince koji se bore za tekovine i vrijednosti savremene Crne Gore, a to je multikulturalnost i antifašistička tradicija Crne Gore.