MZ LAGATORE: MJEŠTANI ZAŠTITILI ASFALT KANALIMA PORED PUTA

Mještani zaseoka Radmdedovići su nekoliko godina isčekivali asfalitanje puta na dionici od Crvišta do škole u dužini od 1000 metara.
Uvidjevši mogućnost posljedica lomljenja asfaltne pogloge, mještani su na vrijeme preuzeli mjere zaštite puta i samostalno  uradili takozvane rigole u dužini od 660 metara.

U prethodnim danima, mještani zaseoka Ramdedovići postavili su plastične drenaže i betonske cijevi pored puta zbog odvoda atmosferskih padavina, ističu da će tim radovima spriječiti lomljene ivica na asfaltnom putu, koji je ljetos asfaltiran.

Ukopavanje u zemlju nekih 20cm, postavljene su armature, kanal je izliven betonom sa dodatkom aditiva, koji podnosi so i hladnoću.

Kod mosta, ukopane su dvije cijevi u dužini od 15. metara, na taj način, mještani su stvorili mogućnost nesmetanog okretanja vozila. Ukupa vrijednost projekta izgradnje rigola u zaseoku Ramdedovići iznosi 7000. eura.

ENKO KORAĆ