SJEDNICA SO PETNJICA: SVE ODLUKE USVOJENE, NAJVIŠE PAŽNJE IZAZVAO IZVJEŠTAJ O RADU PREDSJEDNIKA OPŠTINE

Samir Agović na sjednici SO Petnjica

Skupština opštine Petnjica juče je održala sedamnaestu redovnu sjednicu.
Dnevni red na skupštinskom zasijedanju imao je 17 tačaka o kojima su odbornici raspravljali šest sati.

Najviše polemike bilo je o drugoj tački Dnevnog reda, izvještaj o radu predsjednika opštine, organa lokalne uprave i službi za 2020. godinu.
Nakon elaborata predsjednika opštine Samira Agovića, odbornici su raspravljali skoro tri sata.
Na kraju, Izvještaj o radu predsjednika opštine, organa lokalne uprave i službi za 2020. godinu usvojen je sa većinom glasovova.

Odborici su usvojili sve ostale predložene odluke, a na dnevnom redu su bile:

 • Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o korišćenju stalne budžetske rezerve,
 • Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o oslobađanju plaćanja komunalnih usluga kao mjere ublažavanja negativnih posljedica uzrakovanih koronavirusom COVID-19.
 • Predlog Odluke o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte u opštini Petnjica
 • Predlog Odluke o komunalnom opremanju građevinskog zemljišta u OpštiniPetnjica.
 • Predlog Odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja u Opštini Petnjica
 • Predlog Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Petnjica.
 • Predlog Odluke o visini naknade za rad istaknutih stručnjaka i stručnihlica u komisiji za provjeru kompeticija, znanja i sposobnosti i komisiji za provjeru znanja, sposobnosti, kompeticija i vještina.
 • Predlog Odluke o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu u 2021. godini.
 • Izvještaj o realizaciji finansiranih projekata NVO za 2020. godinu.
 • Informacija iz oblasti poljoprivrede za 2020. godinu.
 • Izvještaj o radu JU Centar za kulturu Petnjica za 2020. godinu.
 • Plan i program rada JU Centar za kulturu Petnjica za 2021. godinu.
 • Izvještaj o radu i finansijiski izvještaj DOO “Komunalne djelatnosti” za 2020. godinu.
 • Program rada i finansijski plan DOO “Komunalne djelatnosti”za 2021. godinu.