SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PETNJICA U SRIJEDU, 31 MARTA

Sjednica SO Petnjica

Predsjednik SO Petnjica, Mehmed Meša Adrović, za srijedu (31.mart) sazvao je 17 redovnu sjednicu a za dnevni red je predloženo 17 tačaka. Početak sjednice je zakan za 11 časova a slušaoci je mogu pratiti u direktnom prenosu na Radiju Petnjica.

 

Dnevni red:

 1. Progarm rada Skupštine opštine Petnjicaza 2021. godinu;
 2. Izvještaj o radu predsjednika opštine, organa lokalne uprave i službi za 2020. godinu;
 3. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o korišćenju stalne budžetske rezerve;
 4. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o oslobađanju plaćanja komunalnih usluga kao mjere ublažavanja negativnih posljedica uzrakovanih koronavirusom COVID-19.
 5. Predlog Odluke o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte u opštini Petnjica
 6. Predlog Odluke o komunalnom opremanju građevinskog zemljišta u OpštiniPetnjica;
 7. Predlog Odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja u Opštini Petnjica;
 8. Predlog Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Petnjica;
 9. Predlog Odluke o visini naknade za rad istaknutih stručnjaka i stručnihlica u komisiji za provjeru kompeticija, znanja i sposobnosti i komisiji za provjeru znanja, sposobnosti, kompeticija i vještina;
 10. Predlog Odluke o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu u 2021. godini;
 11. Izvještaj o realizaciji finansiranih projekata NVO za 2020. godinu;
 12. Informacija iz oblasti poljoprivrede za 2020. godinu;
 13. Izvještaj o radu JU Centar za kulturu Petnjica za 2020. godinu;
 14. Plan i program rada JU Centar za kulturu Petnjica za 2021. godinu;
 15. Izvještaj o radu i finansijiski izvještaj DOO “Komunalne djelatnosti” za 2020. godinu;
 16. Program rada i finansijski plan DOO “Komunalne djelatnosti”za 2021. godinu
 17. Odbornička pitanja