AGOVIĆ SA DIREKTOROM UPRAVE ZA JAVNE RADOVE O BUDUĆIM PROJEKTIMA U PETNJICI

Samir Agović i direktor Uprave za kadrove

Predsjednik opštine Petnjica Samir Agović sa saradnicima sastao se sa direktorom Uprave javnih radova, Borom Lučićem.

Tema sastanka bila je kako u narednom periodu unaprijediti aktivnosti, u cilju jačanja infrastrukturnih kapaciteta ove opštine.

Na sastanku je istaknuto da je Petnjica od momenta dobijanja statusa samostalne opštine imala dinamičan razvoj, ali da i dalje postoji mnogo prostora za poboljšanje uslova života građana.

U tom cilju, rukovodstva Uprave javnih radova i Opštine Petnjica razmijenili su informacije, na osnovh kojih će biti razmatrane mogućnosti investiranja u infrastrukturne projekte na području Petnjice.

Sastanku su prisustvovali i pomoćnica direktora za ugovaranje i kontrolu kvaliteta dokumenata, Milica Bakić, kao  i Selvudin Šabotić i Haris Adović.

E.K.