PETNJICA ČETVRTA NA NESLAVNOJ LISTI PO BROJU NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA OTPADA

Green home: Neuređena odlagališta otpada

Nevladina organizacija Green Home sprovela je istraživanje u Crnoj Gori u vezi sa neuređenim odlagalištima otpada na obalama rijeka.

Green home: Neuređena odlagališta otpada

Na osnovu podatka iz NVO Green Home Petnjica je jedna od najlošije pozicioniranih opština po broju neuređenih odlagališta otpada. Od Petnjice su samo gore opštine BIjelo Polje sa 104 mapirana odlagališta otpada, Kotor i Berane sa 53. Petnjica je na toj neslavnoj listi četvrta sa 36 mapiranih odlagališta otpada.

Otpad je prema akenti koju je Green Home sprovela ocijenjen kao najveći ekološki problem u Crnoj Gori.