SENAD KOČAN POKLONIO CENTRU ZA KULTURU VIŠE OD 300 KNJIGA

Senad Kočan i Sinan Tiganj

Senad Kočan, koji živi i radi u Americi već trideset godina, odlučio je da knjige koje je imao u svojoj kućnoj biblioteci u rodnoj kuću u Godočelju, pokloni Centru za kulturu u Petnjici.

Senad ističe da je veliki dio knjiga bila obavezna literatura na njegovom filozofskom fakultetu, koji je završio u Skoplju prije trideset godina.

„Na fakultetu sam imao obaveznu literaturu kao i sekundarnu, koja se pretežno tiče klasične filozofije, jedan dio filozofija marksizma kao i literatura iz psihologije, uz to, u svojoj kućnoj biblioteci imao sam knjiga koja su bila iz ličnog interesovanja kao i klasična literatura koju sam čuvao do danas i odlučio sam da ih poklonim Centru za kulturu u Petnjici“, kaže Senad Kočan.

Od osamdesetih i devedesetih, kaže Senad da je sakupljao i čuvao navedenu literaturu.
„Već od osamdesetih i devedesetih počeo sam da sakupljam i formiram moju biblioteku koja je na neki način, poslije mog odlaska u Ameriku bila prepuštena zubu vremena i polanjanjem knjiga Centru za kulturu, mislim da je način na koji će se ljudi okoristiti i imati pristup klasičnoj literaturi“, istakao je Senad Kočan.

„Jedan od razloga zašto nisam poklonio knjige je to što u Petnjici nije imala jedna ovakva institucija i zaista je od prednosti da u Petnjici postoji biblioteka kako bi se knjige donirale i ljudi čitali.

Možda neko bude studirao neku od ovih oblasti a klasika se neće promijeniti, dok veći dio knjiga ne može se naći na internetu, tako da dostupnost knjiga može da pronađe u svom rodnom mjestu. Senad dodaje da su tad knjige bile veoma skupe a danas su rijetkost“  i na kraju poručio je mladima u Petnjici da što više čitaju.

Direktor JU Centra za kluturu Sinan Tiganj, zahvalio se Senadu Kočanu na prepoznavanju uloge biblioteke u Petnjici koja se nalazi u zgradi Centra za kulturu i istakao da su knjige došle u prave ruke.

Centar za kulturu će opredijeliti dio literature za biblioteku Srednje mješovite škole u Petnjici.

Direktor Centra za kulturu Sinan Tiganj, poklonio je pet izdanja Glasnika Bihor, takođe Senad Kočan je dobio Monografiju KUD-a Bihor, na čemu se zahvalio direktoru na poklonima.

ENKO KORAĆ