MUNIR RAMDEDOVIĆ PREDSJEDNIK NACIONALNOG SAVJETA ZA STRANCE U LUKSEMBURGU

Munir Ramdedović

Petnjičanin, Munir Ramdedović, nedavno je postavljen za predsjednika Nacionalnog savjeta za strance (CNE) u Luksemburgu. Radi se o političko savjetodavno tijelo formirano 1993. godine, Zakonom iz 27. 07. 1993. godine u oblasti integracije stranaca u Veliko Vojvodstvo. Pomenuti Savjet inače broji 68 člana, od čega je trenutno 34 aktivna člana.  Od ukupnog broja, 44 člana  su predstavnici stranaca, a preostala 24 člana su  predstavnici Vlade, te najviših državnih, opštinskih i sindikalnih organa,  kao i  civilnog sektora. Članovi se biraju iz redova nevladinih udruženja i državnih institucija na osnovu izbora koji se organizuju na nivou pomenutih udruženja i institucija, a na osnovu komptencija i vještina kandidata.

Munir Ramdedović

Postoje brojna Udruzenja gradjana u Luksemburgu, koja kroz svoje aktivnosti zastupaju partikularne interese pojedinih društvenih grupa, medjutim, kada je riječ o ovom Savjetu, u pitanju je tijelo koje djeluje pri Vladi Luksemburga i predstavlja zvanično predstavničko tijelo svih stranaca u Velikom Vojvodstvu. CNE bavi se kolektivnim problemima u vezi sa integracijom dosljenika u luksemburško društvo. Zapravo, Savjet tretira probleme na jednom višem nivou, uzimajući u obzir širu sliku problema, a ne samo pojedinačne potrebe i interese.

“Član sam Savjeta od  2012. godine i izuzetna mi je čast i zadovoljstvo bilo kandidovati se za funkciju predsjednika ovog tijela, a da ne govorim o zadovoljstvu koje sam osjetio saznavši da sam izabran jednoglasnom odlukom Savjeta. Činjenica da sam treći predsjednik u istoriji postojanja Savjeta koji nema luksemburško državljanstvo, kao i to da sam prvi predsjednik porijeklom sa Balkana, dodatno me čini ponosnim i motivisanijim za posvećen rad u toku svog mandata.

Jedan od glavnih programskih ciljeva mog djelovanja je ujedinjenje svih stranaca, odnosno predstavljanje i zastupanje interesa doseljenika, bez obzira na njihovo porijeklo i nacionalnu pripadnost. Kao što je poznato, luksemburško društvo je multinacionalno, te broji preko 170 različitih nacionalnosti. Uprkos skromnom broju članova Savjeta, i ono svojim sastavom prezentuje multinacionalnost, što potvrđuje činjenica da Savjet okuplja pripadnike preko 30 različitih nacionalnosti.

Pred ovim Savjetom stoje brojni izazovi s kojima se treba uhvatiti u koštac. Postoje brojne potrebe stranaca koje su identifikovane, ali i dalje nisu, moram napomenuti, u potpunosti zadovoljene. Isto tako, brojni problemi u procesu integracije tek treba da budu riješeni. Iz toga razloga, prepoznao sam potrebu za postojanjem dva potpredsjednika Savjeta kako bismo adekvatno odgovorili na sve izazove koji su pred nama. Svojevrsni presedan u organizaciji rada Savjeta nastao je usljed činjeniceda su dva potpredsjednička kandidata dobili jednak broj glasova. U okviru mojih predsjedničkih dužnosti i ovlašćenja imao sam zadatak da, na osnovu sopstvene procjene, izaberem jednog od njih. Međutim, smatrao sam da nam dva potpredsjednika, svojim predanim radom, mogu samo doprinijeti i ucvrstiti put ka ostvarivanju ciljeva kojim tezimo. S tim u vezi, novi potpredsjednici su gđa Hugot – pripadnica francuske nacionalnosti i gdin Lobot – pripadnik portugalske nacionalnosti.

U narednom periodu, akcenat ce prevashodno biti na ujednačavanju prava i brisanju razlika, te diskriminacije između ljudi iz EU i onih koji nisu porijeklom sa evropskog prostora. Činjenica je da su stranci, i danas, u mnogo nepovoljnijem položaju od ostalih u svim evropskim društvima.


Ja, kao neko ko dolazi sa Balkana, dodatno ću se truditi da unaprijedim položaj naših balkanaca u Luksemburgu, ne obazirući se na vjerske i druge razlike među nama. Isto tako, kao neko ko dolazi iz Bihora i ko je u svakodnevnom kontaktu sa bihorskom populacijom, upoznat sam sa svim problemima s kojima se suočavaju moji sugrađani,te ću se truditi da im olakšam i pomognem, koliko to bude u mojoj mogucnosti, a prvenstveno mislim na proces dobijanja boravišnih dozvola na osnovu spajanja porodice, na osnovu poslovnog angažmana itd. Postoje određene zakonske prepreke i poteškoće prilikom apliciranja za vizu ili dozvolu za boravak/rad koje ću se truditi da otklonim kroz djelovanje Savjeta koje je ovlašćeno da daje predloge za izmjene i dopune zakona u oblasti integracionih procesa. Ovo je posebno važno, obzirom da se iz dana u dan, uvećava broj bihorskih iseljenika koji dolaze u Luksemburg. S tim u vezi, izrazio bih nadu i želju za  jačom saradnjom sa brojnim Udruženjima koja okupljaju naše građane i predstavljaju njihove interese, kako bismo zajednickim doprinosom uspjeli da obezbijedimo bolju buducnost onima kojima je nasa pomoc potrebna”, istakao je predsjednik Munir Ramdedović za portal radija.

DENIS BOŽOVIĆ